Komunikaty prasowe

Obligacje KOFOLA S.A. VAR/2018, ISIN CZ0000000351 – wypłata odsetek za trzeci okres odsetkowy

10. 08. 2016 Informacje obowiązkowe: wypłata kuponu za drugi okres odsetkowy nastąpi: 4 października 2016 r. pod warunkiem przedstawienia prawidłowych dokumentów najpóźniej 12 września 2015 więcej »

REJESTRACJA POŁĄCZENIA SPÓŁEK

01. 08. 2016 w dniu 1 sierpnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Ostravie zarejestrował połączenia w którym Spółką Przejmującą jest Kofola ČeskoSlovensko a.s. więcej »

Obligacje KOFOLA S.A. VAR/2018, ISIN CZ0000000351 - Wyniki Zgromadzenia Obligatariuszy zwołanego 17.5.2016

19. 05. 2016 KOFOLA SA informuje o wynikach Zgromadzenia Obligatariuszy zwołanego na dzień 17 maja 2016 więcej »

OGŁOSZENIE W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK

22. 04. 2016 Zarząd KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie niniejszym informuje, że w dniu 18 kwietnia 2016 został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia Spółek: Kofola ČeskoSlovensko a.s., Kofola CS a.s., PINNELI spol. s r.o., Kofola S.A., Kofola, holdinška družba, d.o.o. więcej »

Obligacje KOFOLA S.A. VAR/2018, ISIN CZ0000000351 - Zgromadzenie Obligatariuszy 17.5.2016

19. 04. 2016 KOFOLA SA informuje o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy na dzień 17 maja 2016 godz. 10:00 rano w Centrum Biurowym, Hradčanská, Milady Horákové 109/116, 160 00 Praga 6, Republika Czeska więcej »

Obligacje KOFOLA S.A. VAR/2018, ISIN CZ0000000351 - zmiana adresu i telefonu kontaktowego Fiscal and Paying Agent - Česká spořitelna, a.s .

01. 04. 2016 Począwszy od dnia 21 kwietnia 2016 r. zmianie ulega adres do korespondencji Fiscal and Paying Agent dla obligacji KOFOLA VAR/2018 (Česká spořitelna, a.s .) więcej »

Delisting akcji Kofola S.A.

15. 03. 2016 Z dniem 15 marca 2015 r. akcje Kofola S.A. zostały wykluczone z obrotu na Giełdzie Papierów wartościowych w Warszawie (delisting). więcej »

Zachęcająca reakcja rynku na ofertę publiczną akcji Kofola ČeskoSlovensko a.s.

01. 12. 2015 Kofola ČeskoSlovensko a.s. ("Kofola" lub "Spółka") ogłasza ostateczną cenę emisyjną akcji oferowanych w ramach IPO na 510 CZK za akcję. Całkowita wartość Oferty wyniosła 765 mln CZK. Zainteresowanie na rynku i popyt pozytywnie zaskoczyło Spółkę. więcej »

Pierwsza oferta publiczna akcji Kofola ČeskoSlovensko a.s.

20. 11. 2015 Kofola ČeskoSlovensko, po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego ze skutkiem na 20 listopada 2015 roku przez Narodowy Bank Czech, przeprowadzi ofertę publiczną nie więcej niż 275.000 akcji nowej emisji. Ponadto CED Group S.à r.l., jeden z głównych akcjonariuszy Kofola i spółka należąca do Polish Enterprise Fund VI, któremu doradza Enterprise Investors, zaoferuje nie więcej niż 1,9 mln akcji istniejących (w zależności od wystąpienia zadowalającego popytu i możliwości osiągnięcia satysfakcjonującej ceny), co łącznie daje do 2 175 000 akcji objętych ofertą. więcej »

Kofola ČeskoSlovensko a.s. ogłasza zamiar przeprowadzenia oferty publicznej

06. 11. 2015 Kofola ČeskoSlovensko a.s. ogłosiła dzisiaj swój zamiar przeprowadzania oferty publicznej akcji („Oferta”) oraz następnie doprowadzenia do notowania jej akcji na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych („PSE”) oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. więcej »

Wzrost wszystkich kluczowych wskaźników w Grupie Kofola

02. 11. 2015 Grupa Kofola w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku odnotowała wzrost sprzedaży o 16,3% do 844,4 mln PLN co jest najlepszym wynikiem w historii Grupy. W tym okresie wzrosły także wszystkie pozostałe kluczowe wskaźniki finansowe: marża brutto wzrosła o 27,2%, EBITDA o 34,6%, a EBIT o 53,7%. Istotny wpływ na dobre wyniki Grupy, podobnie jak w pierwszym półroczu tego roku miała akwizycja słoweńskiej spółki Radenska i prowadzona dystrybucja napojów Rauch. Najlepsze wyniki odnotowano w Republice Czeskiej, na Słowacji oraz w Słowenii, natomiast sprzedaż w Polsce lekko spadła. więcej »

Obligacje KOFOLA S.A. VAR/2018, ISIN CZ00000000351 - stopa procentowa dla trzeciego okresu odsetkowego.

01. 10. 2015 Spółka KOFOLA SA, z siedzibą w Kutnie, ul Wschodnia 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000134518 jako Emitent poniższych Obligacji więcej »

Grupa Kofola rosła w I półroczu

19. 08. 2015 Grupa Kofola w I półroczu osiągnęła przychody w wysokości 510,5 mln zł, co jest o 11,1 % więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym. Marża brutto wzrosła o 25,2%, wskaźnik EBITDA podniósł się o 46,4 %. Na wynik gospodarczy zasadniczo wpłynęła przede wszystkim marcowa akwizycja słoweńskiej marki Radenska, wzrosła również sprzedaż świeżych soków owocowych i warzywnych UGO i to o 59%. Ujemnie zaś wpływał na sytuację Grupy lekki spadek sprzedaży na rynki polskim. więcej »

Obligacje KOFOLA S.A. VAR/2018, ISIN CZ0000000351 – wypłata odsetek za drugi okres odsetkowy

10. 08. 2015 Informacje obowiązkowe: wypłata kuponu za drugi okres odsetkowy nastąpi: 5 października 2015 r. pod warunkiem przedstawienia prawidłowych dokumentów najpóźniej 11 września 2015 więcej »

Kofola zwiększyła przychody w kategorii zdrowych napojów

11. 05. 2015 Pomimo faktu iż Kofola sprzedała w pierwszym kwartale o 3,8 % mniej wyrobów niż przed rokiem, marża brutto wzrosła o 6,9 % do 68 mln PLN, zaś wskaźnik EBITDA lekko spadł, mianowicie o 3%. Na wynik gospodarczy grupy Kofola w pierwszym kwartale najbardziej wpłynęła skomplikowana sytuacja na rynku polskim oraz to, że firma starała się nawet pomimo ryzyka niewielkiego spadku wielkości sprzedaży koncentrować się na podnoszeniu zyskowności. Bardzo pozytywnym sygnałem jest wzrastająca sprzedaż na Słowacji, a także wyższe o 59% przychody ze sprzedaży zdrowych soków owocowych i warzywnych UGO na rynku czeskim. W pierwszym kwartale integralną częścią grupy Kofola stała się słoweńska marka Radenska, co otworzyło Kofoli drogę do perspektywicznych rynków bałkańskich. więcej »

Grupa Kofola odnotowała w ubiegłym roku wzrost zysku operacyjnego o jedną czwartą.

17. 03. 2015 Ubiegły rok należy zaliczyć do udanych dla Grupy Kofola. Marża brutto w Grupie wzrosła o 18,2% do 364 mln. PLN, zysk operacyjny (EBIT) zwiększył się nawet o jedną czwartą i wskaźnik EBITDA „podskoczył” o 11,4%. Pozytywny wynik Grupy cieszy biorąc pod uwagę spadek przychodów w Polsce, gdzie sprzedaż napojów spadła o 3,2% w stosunku do roku poprzedniego. więcej »

Słoweńska Radenska nowym członkiem Grupy Kofola

17. 03. 2015 Kofola i Pivovarna Laško podpisały umowę zakupu słoweńskiej spółki Radenska w grudniu 2014 r. Umowa była zawierała szereg warunków wstrzymujących płatność i przejście własności akcji. Wszystkie te warunki zostały spełnione, Kofola zapłaciła cenę, a spółka Radenska dzisiaj stała się oficjalnie nowym członkiem Grupy Kofola. więcej »

Kofola i Pivovarna Laško podpisały umowę kupna akcji Radenska

19. 12. 2014 Grupa Kofola oraz Pivovarna Laško osiągneły kamień milowy na drodze procesu przejęcia spółki Radenska przez Grupę Kofola. Po długich negocjacjach obie strony podpisały porozumenie (SPA) dotyczące zakupu 75,24 % udziałów w spółce Radenska. Oznacza to, że dokonał się wielki krok do finalizacji transakcji na mocy której Kofola wspólnie ze słoweńska rodziną Polič stanie sie nowym właścicielem spółki. Wciąż istnieja warunki, które należy spełnić dla finalizacji procesu sprzedaży, którego zakończenia można oczekiwać na początku przyszłego roku. Przy sprzedaży spółki Radenska Laško Group spełnia zobowiązania wobec banków kredytujących bazujące na Porozumieniu o Restrukturyzacji i Stabilizacji Finansowej. Kofola zapłaci 13,59 EUR za udział w spółce Radenska. więcej »

Współpraca firm rodzinnych: Kofola dzięki współpracy z Rauch staje się najsilniejszym dystrybutorem

24. 11. 2014 Soki i niegazowane napoje owocowe stanowią 14 % całej konsumpcji napojów bezalkoholowych w Czechach i Słowacji, a ich spożycie w ostatnim tylko roku wzrosło o 9%. Dwie firmy rodzinne pozostające ciągle w rękach ich założycieli, połączyły swoje wysiłki w odpowiedzi na ten wzrostowy trend. Grupa Kofola od stycznia 2015 roku zostanie wyłącznym dystrybutorem napojów i soków firmy Rauch na terenie Czech oraz Słowacji, co uczyni z Kofoli firmę o najbardziej szerokim i kompleksowym portfolio produktów oferowanych na czesko-słowackim rynku. więcej »

Obligacje KOFOLA S.A. VAR/2018, ISIN CZ00000000351

02. 10. 2014 Stopa procentowa dla drugiego okresu odsetkowego. więcej »

Grupa Kofola w dobrej kondycji

26. 08. 2014 Grupa Kofola w pierwszym półroczu 2014 koncentrowała się na podwyższeniu marży handlowej i zyskowności, co się udało. Zysk brutto ze sprzedaży wzrosł o 12,3%, mianowicie z 151 mln PLN do 170 mln PLN. Wskaźnik EBITDA wzrósł o 11,7%, a zysk operacyjny (EBIT) wzrósł nawet o 34,6%, co udowadnia, że Grupa Kofola stale jest w dobrej kondycji. Za spadkiem przychodów ze sprzedaży o 4,5% według przedstawicieli firmy stoi nie tylko spadająca konsumpcja napojów, zwłaszcza w Polsce, ale także presja na podwyższenie marży. więcej »

Obligacje KOFOLA S.A. VAR/2018, ISIN CZ0000000351 – wypłata odsetek za pierwszy okres odsetkowy

14. 08. 2014 Informacje obowiązkowe wypłata kuponu za pierwszy okres odsetkowy: 6 października 2015 r. pod warunkiem dostarczenia prawidłowych dokumentów do 15 września 2015 r. więcej »

Kofola i firma Skupina P&P połączyły siły, by kupić większościowy pakiet udziałów w firmie Radenska.

24. 06. 2014 Skupina Kofola i Skupina P&P są przekonane, że współpraca przyniesie dużo korzyści Radenskiej i pozwoli umocnić pozycję marki w regionie - W naszej opinii Radenska zasługuje na to, by stać się synonimem wody mineralnej w Europie Południowo-Wschodniej – ocenia Marian Sefcovic, dyrektor sprzedaży w Kofoli, który jest odpowiedzialny za tę transakcję. więcej »

Czesi i Słowacy coraz częściej wracają do tradycyjnych marek, Kofola zdobyła pierwsze miejsce w segmencie napojów.

12. 05. 2014 Pomimo tego, iż od dłuższego czasu na wskaźniki ekonomiczne Kofoli ma wpływ zmniejszony popyt konsumpcyjny, Kofola osiągnęła całkowicie przełomowy wynik w swojej historii. Dwa miesiące z rzędu zarobiła najwięcej pieniędzy spośród wszystkich koncernów produkujących napoje i w ten sposób zdobyła pierwsze miejsce na czeskim i słowackim rynku detalicznym z napojami. Kofola opublikowała również dzisiaj wskaźniki ekonomiczne, które pokazują, że popyt jest w dalszym ciągu bardzo slaby, ale inwestycje w innowacyjność są faktycznie jedyną drogą rozwoju. W pierwszym kwartale 2014 roku grupa Kofola odnotowała spadek w międzyrocznej sprzedaży o 4%, mianowicie z 208,0 mln. PLN na 199,7 mln. PLN. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 9,2% do prawie 64,7 mln. PLN, natomiast wskaźnik EBITDA wzrósł o 17% do prawie 22,9 mln. PLN. więcej »

Udział Kofoli w rynku wzrósł, a obroty pozostają na tym samym poziomie.

21. 03. 2014 W roku 2013 Grupa Kofola, pomimo wysokich cen surowców i słabszego popytu, zwiększyła roczny obrót z 1 013 na 1 016 milionów złotych. Zysk brutto ze sprzedaży spadł o 6,3% na 321 miliony PLN, z drugiej strony zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wzrósł o 1,6%. Wskaźnik EBITDA wzrósł o 0,5%. Co więcej, Kofola zwiększyła udział w różnych segmentach rynku oraz udało się jej zredukować zadłużenie. Dodatkowo informuje, że również w tym roku będzie koncentrować swoją działalność, obok restauracji typu premium, na bardzo szybko rosnącym rynku ze zdrowymi napojami. więcej »

Kofola S.A. Perłą Polskiej Gospodarki

15. 01. 2014 Kofola S.A. została wyróżniona tytułem „Perły Polskiej Gospodarki” w kategorii Perły Wielkie XI edycji rankingu zorganizowanego przez redakcję anglojęzycznego magazynu ekonomicznego POLISH MARKET przy współpracy merytorycznej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. więcej »

Grupa Kofola – skonsolidowane wyniki finansowe uzyskane w trzecim kwartale 2013 roku

12. 11. 2013 W trzecim kwartale 2013 roku Grupa Kofola wypracowała skorygowany zysk operacyjny o 5,5% procent wyższy, niż w trzecim kwartale 2012 roku, pomimo niesprzyjającej sytuacji ekonomicznej konsumentów. Dobry cash-flow pozwolił obniżyć zadłużenie Grupy do 204 mln złotych. więcej »

Grupa Kofola – emisja obligacji w czeskich koronach

04. 10. 2013 Kofola S.A. przeprowadziła z sukcesem pierwszą emisję obligacji denominowanych w czeskich koronach z terminem wykupu w październiku 2018 roku. więcej »

Prospekt Emisyjny Obligacji KOFOLA S.A. dostępny tutaj

02. 10. 2013 This Prospectus represents a prospectus of the Notes within the meaning of Article 5 of Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council (the "Prospectus Directive") and Section 36 of Act No. 256/2004 Coll., on Capital Market Undertakings, as amended (the "ACMU"). więcej »

Obligacje KOFOLA S.A. VAR/2018, ISIN CZ00000000351 - stopa procentowa dla pierwszego okresu odsetkowego.

02. 10. 2013 Spółka KOFOLA SA, z siedzibą w Kutnie, ul Wschodnia 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000134518 jako Emitent poniższych Obligacji więcej »

Grupa Kofola – skonsolidowane wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2013 roku

27. 08. 2013 W pierwszym półroczu 2013 roku Grupa Kofola wypracowała zysk netto z działalności kontynuowanej w wysokości 13,3 mln złotych, co stanowi 96% wyniku wypracowanego przed rokiem, pomimo dużo gorszego wyniku osiągniętego w pierwszym kwartale br. więcej »

Grupa Kofola – skonsolidowane wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2013 roku

13. 05. 2013 Wyjątkowo długa zima, spowolnienie gospodarcze oraz konkurencyjne otoczenie przyczyną słabszych wyników wypracowanych przez Grupę Kofola w pierwszym kwartale 2013 roku. Skonsolidowane przychody Grupy zmniejszyły się o 3,6%, w porównaniu do pierwszego kwartału 2012 roku. więcej »

Grupa Kofola – skonsolidowane wyniki finansowe za 2012 rok

19. 03. 2013 W całym 2012 roku skonsolidowane przychody Grupy Kofola na konkurencyjnym rynku wzrosły o 4,3%. Pomimo utrzymujących się bardzo wysokich cen surowców udało się Grupie zwiększyć skorygowany zysk operacyjny o 8,5%, a skorygowany zysk netto, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, o 13,6%. więcej »

Grupa Kofola – skonsolidowane wyniki finansowe za 9 miesięcy 2012 roku

15. 11. 2012 W okresie pierwszych trzech kwartałów 2012 roku Grupa Kofola, na konkurencyjnym rynku, zwiększyła przychody ze sprzedaży o 6%, a zysk netto o 35%, w stosunku do porównywalnego okresu roku 2011. W samym trzecim kwartale 2012 roku przychody wzrosły o 21% w stosunku do trzeciego kwartału 2011 r. więcej »

Grupa Kofola – skonsolidowane wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2012 roku

31. 08. 2012 Pomimo utrzymujących się wysokich cen surowców i kursów walut, Grupa Kofola wypracowała w pierwszym półroczu 2012 roku zysk netto, przypadający akcjonariuszom większościowym, w wysokości 14,8 mln PLN, wobec 8,5 mln PLN przed rokiem. Skonsolidowane przychody Grupy wzrosły z 664 mln PLN do 690 mln PLN licząc półrocze do półrocza. więcej »

Pierwsze notowanie obligacji KOFOLA SA po asymilacji serii A2 i A3

03. 07. 2012 Zgodnie z decyzją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zasymilowane obligacje na okaziciela serii A2 i A3 spółki KOFOLA S.A. będą notowane pod nazwą skróconą KFL1214 i oznaczone kodem PLHOOP000077 więcej »

Asymilacja obligacji Kofola SA serii A2 i A3

29. 06. 2012 W dniu 29 czerwca 2012 r. Zarząd KOFOLA SA otrzymał informacje, iż Zarząd KDPW po rozpatrzeniu wniosku KOFOLA podjął decyzję o asymilacji serii A2 i A3 ze skutkiem na 3 lipca 2012 r. więcej »

Program odkupu akcji własnych Spółki

26. 06. 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęło program odkupu akcji własnych Spółki („Program Odkupu”). więcej »

Wypłata dywidendy

26. 06. 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2012r. zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 0,89 zł na akcje więcej »

Grupa Kofola – skonsolidowane wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2012 roku

15. 05. 2012 Pomimo utrzymujących się wysokich cen surowców i kursów walut, Grupa Kofola wypracowała w pierwszym kwartale 2012 roku zysk netto przypadający akcjonariuszom większościowym w wysokości 0,8 mln PLN wobec 9,7 mln PLN straty przed rokiem. Skonsolidowane przychody Grupy wzrosły o 1,5% w porównaniu do pierwszego kwartału 2011 roku. więcej »

Pierwszy dzień notowań obligacji KOFOLA SA

28. 03. 2012 Uchwała Nr 290/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A1, A2 i A3 spółki KOFOLA S.A. więcej »

Kofola S.A. podpisał umowę nabycia 100% udziałów w Steel Invest Sp. z o.o.

28. 03. 2012 W dniu 28.03.2012 Kofola S.A. (Spółka) podpisał umowę nabycia 100% udziałów w Steel Invest Sp. z o.o. za cenę 80.080 złotych. więcej »

Grupa Kofola – skonsolidowane wyniki finansowe za rok 2011

19. 03. 2012 Mimo rekordowo drogich surowców, agresywnych działań konkurencji oraz niesprzyjającej pogody w lecie, Grupa Kofola wypracowała w 2011 roku skorygowany skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 27,2 mln PLN, co oznacza wzrost o 92% w stosunku do 2010 roku. Skorygowana EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i skorygowany o wpływ zdarzeń jednorazowych) wyniosła 135,7 miliona PLN. więcej »

Jannis Samaras , Prezes Zarządu Kofola S.A. został Przedsiębiorcą Roku 2011 Republiki Czeskiej.

16. 02. 2012 Zdobywcą prestiżowej nagrody, przyznawanej przez Ernst & Young, Przedsiębiorca Roku 2011 Republiki Czeskiej został Jannis Samaras, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny spółki Kofola S.A. Zwycięskie trofeum odebrał wczoraj wieczorem w praskim Pałacu Žofín, z rąk ministra finansów Republiki Czeskiej Miroslava Kalouska i Magdaleny Souček, Partnera Zarządzającego firmy Ernst & Young, która prowadzi konkurs w Republice Czeskiej od roku 2000. więcej »

Grupa Kofola w ciągu trzech kwartałów 2011 roku poprawiła zysk operacyjny o 9%

10. 11. 2011 Grupa Kofola, producent takich marek jak: Kofola, Hoop Cola, Paola, Rajec, Vinea, Jupik czy Semtex, w ciągu dziewięciu miesięcy br., pomimo rekordowo drogich surowców (głównie preform do butelek PET, cukru i izoglukozy) oraz silnej konkurencji w segmencie napojów, poprawiła zysk operacyjny o 9% (z 47,7 mln zł w ciągu trzech kwartałów 2010 do 52,0 mln zł w porównywalnym okresie 2011 roku). Skonsolidowany skorygowany zysk netto, przypadający dla akcjonariuszy Kofola S.A., wyniósł 27,1 mln złotych - wobec 26,4mln złotych przed rokiem. Wynik netto byłby jeszcze wyższy, gdyby nie wpływ wysokiego kursu Euro, skutkującego niezrealizowanymi różnicami kursowymi, obciążającymi zysk trzeciego kwartału. więcej »

Kofola obroniła wynik netto sprzed roku pomimo wzrostu cen surowców. Wyniki Grupy Kofola za I półrocze 2011r.

31. 08. 2011 Grupa Kofola, producent takich marek jak Kofola, Hoop Cola, Paola, Rajec, Vinea czy Jupik, w I półroczu br., pomimo rekordowo drogich surowców (głównie preform do butelek PET, cukru i izoglukozy) oraz silnej konkurencji w segmencie napojów, poprawiła zysk operacyjny o 38% (z 18,0 mln w pierwszej połowie 2010 do 24,8 mln zł w zakończonym półroczu), a tym samym skonsolidowany zysk netto z 7,9 mln zł przed rokiem do 10,8 mln zł. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł o 4,6%, z 8,1 do 8,5 miliona złotych. Przychody Grupy w I półroczu br. wzrosły o 21%, do 692 mln zł z 572 mln zł. Pomimo wzrostu przychodów zysk brutto skurczył się o 4,4%, z 242,5 mln zł do 231,8 mln zł. Grupie udało się zmniejszyć zadłużenie netto z 304,4 do 257,6 mln zł (co stanowi 2,2 krotność 12-to miesięcznej EBITDA). więcej »

Wysokie ceny surowców obniżyły Grupie Kofola wskaźnik EBITDA

16. 05. 2011 Grupie Kofola, której większościowy udział pozostaje w rękach czeskich założycieli, udało się w 1. kwartale 2011 roku zwiększyć skonsolidowane przychody o 19% i obniżyć koszty eksploatacyjne o 3,4%. Jednakże z powodu wysokich cen surowców, jej wskaźnik EBITDA obniżył się o 45%. więcej »

Kofola kupiła czeską spółkę Pinelli, producenta napojów energetycznych Semtex i Erektus.

26. 04. 2011 Czeska spółka Kofola a.s. należąca do grupy Kofola została w 100% właścicielem spółki Pinelli, która 15 lat temu jako pierwsza zaproponowała czeskim konsumentom napój energetyczny. Pinelli to w pełni czeska firma, którą w roku 1993 założyli przedsiębiorcy Milan Vik i Stanislav Hruška. Dwa lata później firma wprowadziła na rynek markę Semtex, która utrzymuje na czeskim rynku stabilną pozycję. Dzięki dziesięcioprocentowemu udziałowi plasuje się na drugim miejscu w segmencie napojów energetycznych. więcej »

Grupa Kofola – skonsolidowane wyniki finansowe za rok 2010

18. 03. 2011 Mimo trudnych warunków rynkowych (utrzymywaniu się wysokiego bezrobocia, agresywnych promocjach konkurentów, wzrostowi cen głównych surowców) oraz niesprzyjającej pogody Grupa Kofola wypracowała w 2010 roku skorygowany skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 12,6 mln PLN. Skorygowana EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację, skorygowany o wpływ zdarzeń jednorazowych) wyniosła 114,3 miliona PLN więcej »

Układ spółki zależnej Grupy Kofola – Pomorskiego Centrum Dystrybucji Hoop Sp. z o.o. – został zawarty

22. 11. 2010 22 listopada 2010 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu, w związku z toczącym się postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu w spółce zależnej Grupy Kofola, Pomorskim Centrum Dystrybucji Hoop Sp. z o.o. więcej »

Wyhamowanie spadku przychodów w III-cim kwartale 2010. Spółka opublikowała wyniki finansowe po trzech kwartałach tego roku

10. 11. 2010 Grupa Kofola SA w pierwszych dziewięciu miesiącach 2010 roku wypracowała 24,7 mln złotych skonsolidowanego zysku netto, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, przy skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w wysokości 937,0 mln zł. więcej »

Spółki z Grupy Kofola podpisały dwie umowy licencyjne na produkcję i sprzedaż napoju Orangina w Czechach i na Słowacji

02. 11. 2010 Spółki zależne Grupy Kofola – Kofola Holding a.s., Kofola a.s. ze Słowacji oraz Kofola a.s. z Czech – podpisały dwie umowy licencyjne z firmą Schweppes International Limited, na mocy których spółki te otrzymały wyłączną licencję na używanie znaków towarowych i wzorów przemysłowych marki Orangina na terenie Czech i Słowacji w zakresie produkcji i sprzedaży napojów owocowych Orangina. więcej »

Grupa Kofola w I półroczu 2010 – poprawa marży brutto ze sprzedaży i zachowanie rentowności netto pomimo niższych przychodów

24. 09. 2010 Grupa Kofola zakończyła I półrocze 2010 roku odnotowując nieznaczny wzrost skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej więcej »

Grupa Kofola w pierwszym kwartale 2010 roku wypracowała zysk netto oraz poprawiła rentowność operacyjną

06. 07. 2010 W I kwartale 2010 roku Grupa Kofola – jeden z czołowych producentów napojów bezalkoholowych w Europie Centralnej – wypracowała zysk netto w wysokości 2,26 mln złotych więcej »

List kondolencyjny Jannisa Samarasa, Prezesa Grupy Kofola

12. 04. 2010 W imieniu całej Grupy, Zarządu i swoim, składam wyrazy najgłębszego współczucia dla Polski oraz Wam, naszym polskim akcjonariuszom, klientom i pracownikom, z powodu śmierci Prezydenta Kaczyńskiego... więcej »

Wyniki Grupy Kofola S.A. w 2009 r. – Silne marki odporne na kryzys

19. 03. 2010 Kofola S.A. – producent napojów bezalkoholowych, działający w Europie Środkowej i Wschodniej – osiągnął w 2009 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży przekraczające 1,5 mld zł i wypracował skonsolidowany zysk netto w wysokości 72,6 mln zł.Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 62,3 mln zł), co stanowi wzrost wobec wyników z 2008 roku odpowiednio o: 37,5% oraz 533,4%... więcej »

Program motywacyjny

09. 12. 2009 Na dzień 18 grudnia 2009r. Zarząd KOFOLA S.A. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOFOLA S.A. z porządkiem obrad, który przewiduje min. podjęcie uchwały w przedmiocie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego dla pracowników Spółki oraz pracowników spółek zależnych... więcej »

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Hoop Polska Sp. z o.o.

17. 11. 2009 W dniu 16.11.2009r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników HOOP Polska Sp. z o.o. podjęło uchwałę w przedmiocie odwołania Pana Jannisa Samarasa z funkcji Prezesa Zarządu HOOP Polska Sp. z o.o. więcej »

Krzysztof Grudziński nowym Prezesem Zarządu Hoop Polska Sp. z o.o.

28. 10. 2009 W dniu 16 listopada 2009 roku stanowisko Dyrektora Zarządzającego i Prezesa Zarządu firmy Hoop Polska Sp. z o.o. obejmie Krzysztof Grudziński. więcej »

Zmiany w Zarządzie Hoop Polska Sp. z o.o.

01. 10. 2009 Warszawa, 30 września 2009 r. – Vassilen Tzanov, Prezes Zarządu Hoop Polska Sp. z o.o., ze względów osobistych odchodzi ze stanowiska. Od 1 października 2009 jego obowiązki, tymczasowo przejmie Jannis Samaras, Prezes Zarządu Grupy Kofola S.A. więcej »

Pierwsza połowa roku pomyślna dla Grupy Kofola

01. 09. 2009 Warszawa, 1 września 2009 – W pierwszej połowie roku 2009 Grupa Kofola przedstawiła skonsolidowane wyniki zysków netto w kwocie 11,287 milionów złotych. więcej »

Optymalizacja produkcji w Grupie Kofola

13. 08. 2009 Optymalizacja produkcji w Grupie Kofola W ramach zamierzonej strategii Grupy, w firmie Hoop Polska Sp. z o.o. wdrożony zostaje proces optymalizacji produkcji, który jest konsekwencją fuzji Kofoli i Hoop. Zarząd Grupy podjął decyzję o wdrożeniu planu optymalizacji i koncentracji produkcji, w celu osiągnięcia wzrostu efektywności. więcej »

Uchwały powzięte przez ZWZA Kofola SA w dniu 30 czerwca 2009

30. 06. 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. uchwałą nr 28 z dnia 30 czerwca 2009 postanowiło wypłacić dywidendę z zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2009. więcej »

Wypłata dywidendy za rok 2008

30. 06. 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. uchwałą nr 28 z dnia 30 czerwca 2009 postanowiło wypłacić dywidendę z zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2009. więcej »

Zwołanie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kofola

09. 06. 2009 Zarząd KOFOLA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134518 („Spółka”), działając na podstawie art. 398 w zw. z art. 399§1 i art. 402 ksh oraz § 14 Statutu, zwołuje na dzień 30 czerwca 2009r., godz. 14.30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 94. więcej »

Rejestracja połączenia, podwyższenie kapitału zakładowego

08. 04. 2009 Zarząd KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „KOFOLA”) niniejszym informuje, że z dniem 6 kwietnia 2009r. powziął wiadomość, że w dniu 31 marca 2009r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, dokonał rejestracji połączenia KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółkami Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „Woda Grodziska” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („PPWM Woda Grodziska”) oraz PAOLA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich („Paola”) („połączenie”), o którym Spółka informowała dotychczas w raportach nr 49/2008, nr 1/2009, nr 5/2008, nr 10/2009 oraz nr 11/2009 (dzień połączenia) i dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. więcej »

Uchwały powzięte przez NWZA Kofola SA w dniu 4 marca 2009

07. 04. 2009 Treść uchwał podjętych przez NWZA Kofola SA więcej »

Projekty uchwał NWZA wraz z uzasadnieniem

18. 02. 2009 Projekty uchwał NWZA KOFOLA S.A. zwołanego na dzień 4 marca 2009R. wraz z uzasadnieniem więcej »

Zmiana nazwy KOFOLA-HOOP S.A. na KOFOLA S.A.

15. 01. 2009 W związku z rejestracją zmian Statutu Spółki KOFOLA-HOOP S.A, z dniem 23 grudnia 2008 roku nastąpiła zmiana nazwy Spółki KOFOLA – HOOP S.A. na KOFOLA S.A. więcej »

Wyniki wezwania do sprzedaży akcji spółki Kofola-HOOP S.A.

12. 11. 2008 Dom Maklerski BZ WBK S.A., jako podmiot pośredniczący w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Kofola-HOOP Spółka Akcyjna, ogłoszonym w dniu 29 września 2008 r. przez CED Group S. a r.l. z siedzibą w Luksemburgu („CED Group”) poinformował, że w wyniku wezwania zawarto w dniu 10 listopada 2008 r. transakcje, których przedmiotem było 11.111.959 akcji. Wzywający nabył wszystkie akcje objęte zapisami. więcej »

Sukces Arctica z Cindy

06. 02. 2004 Silna kampania wody mineralnej Arctic, która rozpoczęła się na początku kwietnia i zakończyła w listopadzie ubiegłego roku, okazała się spektakularnym sukcesem. więcej »

HOOP wszedł na rynek rosyjski przejmując połowę udziałów w spółce Megapack

18. 12. 2003 Zarząd HOOP S.A., poinformował, że 11 grudnia 2003 r. podpisana została w Moskwie umowa przejęcia 50 % udziałów w rosyjskiej spółce produkcyjnej Megapack z siedzibą w Widnoje koło Moskwy. Wartość transakcji zrealizowanej przez czołowego polskiego producenta napojów i wód mineralnych ( Arctic i Woda Grodziska ) wynosi równowartość w rublach rosyjskich 10.750.000 USD. więcej »

Skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej HOOP S.A. po trzech kwartałach 2003 roku

18. 12. 2003 HOOP S.A., czołowy producent napojów oraz wody mineralnej w Polsce, systematycznie umacnia wyniki finansowe oraz pozycję rynkową. Po trzech kwartałach 2003 roku skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej HOOP S.A. wyniósł 12 517 tys. zł. Jednocześnie skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów wyniosły narastająco po trzech kwartałach 2003 roku 283 809 tys. zł * i były o 11 733 tys. zł wyższe niż w analogicznym okresie 2002 roku ( 272 076 tys. zł ), co oznacza wzrost o 4,3 %. więcej »

Co 10-ta Cola spożywana w Polsce to HOOP Cola

18. 12. 2003 Dwuosobowy wyjazd do USA na plan filmowy II części filmu Spiderman oraz 11 tysięcy nagród Spidermana (w tym unikalne bluzy, koszulki, podkładki pod mysz, kasety video oraz płyty ) to nagrody najnowszej gwiazdkowej kampanii promocyjnej zorganizowanej przez HOOP S.A. - czołowego producenta napojów i wód mineralnych na rynku polskim oraz Warner Bros, wytwórnię produkująca sequel Spidermana. więcej »

HOOP S.A. rozpoczął proces akwizycji i rozbudowy swojej stuktury produkcyjnej podpisując umowę kupna

18. 12. 2003 Zgodnie z założeniami strategicznymi HOOP S.A. - czołowy producent napojów i wód mineralnych w kraju, zawarł umowę kupna udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych ' Woda Grodziska', w Grodzisku Wielkopolskim. Realizacja przeniesienia własności udziałów na HOOP S.A. uzależniona będzie jednak od spełnienia określonych warunków umowy. Nabycie udziałów sfinansowane zostanie ze środków własnych HOOP S.A. więcej »

HOOP S.A. powiększa udział w rynku napojów i wód mineralnych

18. 12. 2003 Agresywna polityka marketingowa powiązana z inwestycjami w rozwój linii produkcyjnych oraz sieci dystrybucji pozwoliły firmie HOOP S.A. na osiągnięcie wyraźnego wzrostu udziału w rynku napojów gazowanych, niegazowanych i wód mineralnych. więcej »

HOOP S.A. - zmiany własnościowe w akcjonariacie spółki

18. 12. 2003 Dnia 12 września 2002 dotychczasowi akcjonariusze spółki HOOP S.A. : fundusze Polish PRE IPO Fund oraz Polish PRE IPO LP sprzedały cały pakiet akcji HOOP S.A. tj. 25.000 akcji serii B oraz 20 714 akcji serii C. więcej »

HOOP S.A. w drodze na Centralną Tabelę Ofert (CeTO)

18. 12. 2003 Sąd Rejonowy dla miasta St. Warszawy-Sąd Gospodarczy XIX zarejestrował podwyższenie kapitału w drodze emisji akcji serii D spółki HOOP S.A.-czołowego producenta napojów i wody mineralnej w kraju. Jednocześnie trwa procedura zmierzająca do dopuszczenia akcji spółki do notowań na rynku pozagiełdowym CeTO (Centralna Tabela Ofert). HOOP S.A. planuje zakończenie procesu oraz debiut na CeTO w lutym br. więcej »

Plany HOOP S.A. na rok 2003

18. 12. 2003 Zarząd Hoop S.A. planuje kontynuować w 2003 roku dotychczasową politykę agresywnych działań marketingowych powiązanych z inwestycjami w rozwój linii produkcyjnych oraz sieci dystrybucji, które pozwolą spółce na zwiększenie dotychczasowego udziału w rynku napojów gazowanych, niegazowanych i wód mineralnych. więcej »