Obligacje KOFOLA S.A. VAR/2018, ISIN CZ0000000351 - Wyniki Zgromadzenia Obligatariuszy zwołanego 17.5.2016

KOFOLA SA, z siedzibą w Kutnie, ul Wschodnia 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000134518 jako Emitent poniższych Obligacji:

• Obligacje Kofola S. A. VAR/2018

• Kod ISIN CZ00000000351

• Termin wykupu 2018 rok

 informuje, iż w związku z wynikiem Zgromadzenia Obligatariuszy - Kofola SA będzie kontynuować proces transgranicznego połączenia z wybranymi spółkami z Grupy Kofola.

Pełen tekst ogłoszenia (w j.angielskim)