Plany HOOP S.A. na rok 2003


Zarząd Hoop S.A. planuje kontynuować w 2003 roku dotychczasową politykę agresywnych działań marketingowych powiązanych z inwestycjami w rozwój linii produkcyjnych oraz sieci dystrybucji, które pozwolą spółce na zwiększenie dotychczasowego udziału w rynku napojów gazowanych, niegazowanych i wód mineralnych.

W 2003 roku HOOP S.A. planuje zwiększenie udziału w rynku napojów gazowanych z obecnego poziomu 11% do 15%, w rynku napojów niegazowanych z obecnego poziomu 21% do 22% oraz w rynku wód mineralnych z obecnego poziomu 5% do 7%.(dane dotyczące obecnego udziału HOOP S.A. w rynku ACNielsen 2002).

Jednocześnie planowane są inwestycje w istniejące już zakłady i linie produkcyjne, które przyniosą zwiększenie wydajności linii produkcyjnych o 50%: z obecnego poziomu 100 tysięcy do 150 tysięcy butelek na godzinę. Dzięki temu produkcja HOOP S.A. wyniesie średnio 6000 palet, a sprzedaż srednio 215 tirów z napojami dziennie. Wartość inwestycji w 2003 roku oceniana jest na ok. 50 mln PLN.

W 2003 roku spółka skoncentruje się na dwóch czołowych produktach: HOOP Cola, woda mineralna Arctic.

W segmencie Coli o wielkości rynku szacowanym na 500 mln litrów rocznie, HOOP Cola uzyskała ok. 10% udział w rynku. Oznacza to, iż co dziesiąty napój typu Cola sprzedawany w Polsce to HOOP Cola.

W segmencie napojów Orange szacowanym na 215 litrów rocznie udział HOOP Premium Orange na koniec 2002 roku wynosił ok. 14%.

Napoje gazowane w 2002 roku stanowiły ponad 48% wartości sprzedaży, niegazowane ponad 37%. W 2003 roku HOOP S.A. prognozuje ok. 23% wzeost sprzedaży w stosunku do roku 2002, z 328.658 mln PLN do ok. 400 mln PLN. (Prognoza).