Układ spółki zależnej Grupy Kofola – Pomorskiego Centrum Dystrybucji Hoop Sp. z o.o. – został zawarty

22 listopada 2010 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu, w związku z toczącym się postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu w spółce zależnej Grupy Kofola, Pomorskim Centrum Dystrybucji Hoop Sp. z o.o.

Postępowanie układowe zawarte z wierzycielami Pomorskiego Centrum Dystrybucji Hoop Sp. z o.o. (PCD) jest jednym z efektów naszych działań zmierzających do poprawy sytuacji tej spółki pozwalającej w dalszym okresie na uporządkowania struktury Grupy Kapitałowej Kofola. Działalność PCD nie ma istotnego wpływu na funkcjonowanie i wyniki finansowe Grupy Kofola. – powiedział Jannis Samaras, Prezes i jeden w wiodących akcjonariuszy Grupy Kofola.

Postanowienie układowe zakłada całkowitą spłatę zobowiązań wobec wszystkich wierzycieli, nie związanych z Pomorskim Centrum Dystrybucji Hoop Sp. z o.o. oraz restrukturyzację pozostałych należności. Układ umożliwi spółce dalsze prowadzenie działalności operacyjnej, a Grupie Kofola kontynuację porządkowania swojej struktury.

Formalne zakończenie procesu upadłościowego nastąpi po uprawomocnieniu się postanowienia o zawarciu układu.