Obligacje KOFOLA S.A. VAR/2018, ISIN CZ0000000351 - Zgromadzenie Obligatariuszy 17.5.2016

KOFOLA SA, z siedzibą w Kutnie, ul Wschodnia 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000134518 jako Emitent poniższych Obligacji:

• Obligacje Kofola S. A. VAR/2018

• Kod ISIN CZ00000000351

• Termin wykupu 2018 rok

 informuje o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy na dzień 17 maja 2016  godz. 10:00 rano w Centrum Biurowym,  Hradčanská, Milady Horákové 109/116, 160 00 Praga 6, Republika Czeska

Pełen tekst zaproszenia na Zgromadzenie Obligatariuszy (tekst w języku angielskim)

Plan Połączenia Spółek będącego przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy (tekst polski, tekst angielski)