Grupa Kofola – skonsolidowane wyniki finansowe za 9 miesięcy 2012 roku

W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku udało się Grupie Kofola powiększyć przychody ze sprzedaży o 58,7 mln złotych (tj. 6%), zwłaszcza na najbardziej rentownych rynkach czeskim i słowackim, pomimo spadku rynku czeskiego i tylko niewielkiego wzrostu rynku słowackiego. Znaczny wzrost został osiągnięty na rynku rosyjskim, co było efektem zalistowania produktów w sieciach federalnych oraz niższej bazy z 2011 roku (w trzecim kwartele 2011 roku Megapack był w trakcie odnowienia licencji na produkcję i sprzedaż napojów niskoalkoholowych i miał ograniczone możliwości w sprzedaży tej grupy produktów). W 2012 bardzo dobry okazał się trzeci kwartał 2012, w którym to przychody wzrosły o 21% w stosunku do tego samego okresu roku 2011. To wynik dobrego lata oraz wspomnianego wzrostu przychodów w Rosji, w Czechach i na Słowacji. Największy wzrost przychodów został osiągnięty dzięki segmentowi napojów niskoalkoholowych, syropów (innowacje, syndrom spowolnienia gospodarczego) oraz napojów gazowanych (głównie napoje typu cola).


Za znaczną część wzrostu przychodów Grupy Kofola odpowiadają wprowadzone w 2012 roku nowości, w tym m.in. napoje w puszkach 0,25 l (Hoop Cola, Kofola, Pickwick Ice Tea, Vinea, Semtex), nowe wody smakowe Rajec, Jupik Aqua Sport z witaminami, woda Rajec dla niemowląt oraz nowa linia supergęstych syropów Jupi, a także nowe smaki Kofoli. Wprowadzone nowości, z których większość jest dostępna w formacie impulsowym, pomogły, poza podwyżkami cen, obronić marżę brutto przed większym spadkiem.


Wzrost przychodów, przy wprowadzonej w zeszłym roku dyscyplinie kosztowej, przełożył się na wzrost zysku operacyjnego o 15,4 mln złotych (tj. 29%) oraz wzrost zysku netto o 9,6 mln złotych (tj. 35%).


Niestety wskutek utrzymujących się bardzo wysokich cen surowców oraz braku możliwości pełnego przełożenia cen surowców na klienta końcowego, obniżeniu o 1,2 punktu procentowego uległa marża brutto ze sprzedaży.


W wyniku poprawy wyniku operacyjnego oraz dobrego zarządzania kapitałem obrotowym, udało się zwiększyć przepływy operacyjne o 21,8 mln złotych (tj. 23%). Nakłady inwestycyjne wyniosły 28,4 mln złotych, czyli połowę wartości nakładów poniesionych w ciągu trzech kwartałów 2011 roku.

Dzięki tym dwóm czynnikom udało się obniżyć zadłużenie Grupy w stosunku do stanu z końca 2011 roku o 63,3 mln złotych do poziomu 1,6 wielokrotności 12-to miesięcznego wskaźnika EBITDA.


W dalszym ciągu postępuje upraszczanie struktury grupy kapitałowej. We wrześniu 2012 roku Zarządy spółek Kofola ČeskoSlovensko a.s. oraz Kofola Sp. z o.o. zatwierdziły projekt fuzji transgranicznej obu spółek, które powinno się zakończyć 29 grudnia 2012, kiedy nastąpi inkorporacja spółki Kofola Sp. z o.o. do Kofoli ČeskoSlovensko a.s.


W ostatnim kwartale 2012 roku zamierzamy wprowadzić na rynku czeskim i słowackim nową markę, w zupełnie nowym segmencie rynkowym. Poza tym mamy przygotowany szereg innych nowości i limitowanych edycji smakowych na Święta. W dalszym ciągu będziemy musieli się mierzyć z wysokimi cenami cen cukru, jako następstwem reformy tego rynku w EU. Na pewno też nie obejdzie się bez dalszych podwyżek cen, choć ich skala będzie nieco mniejsza niż w 2012 roku – powiedział Jannis Samaras Prezes Zarządu Kofola S.A.