Delisting akcji Kofola S.A.

Z dniem 15 marca 2015 r. akcje Kofola S.A. zostały wykluczone z obrotu na  Giełdzie Papierów wartościowych w Warszawie. Delisting Kofola S.A. jest jednym z etapów reorganizacji Grupy Kofola Group dla której Kofola ČeskoSlovensko a.s. jest główną spółką holdingową, której akcjie są notowane zarówno na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze jak i Giełdzie Papierów Wartościowych w Waszawie.

Wiecej informacji na temat Grupy Kofola można zasięgnąć (włiczając w to ostatnie wyniki finansowe) na stronie internetowej  Kofola ČeskoSlovensko a.s. http://investor.kofola.cz/en.