Grupa Kofola – emisja obligacji w czeskich koronach

Kofola S.A. zakończyła sukcesem swą pierwszą emisję obligacji na rynku czeskim, emitując obligacje o wartości 330 milionów czeskich koron. Była to pierwsza emisja przeprowadzona przez polską spółkę giełdową na rynku czeskim, w lokalnej walucie. Obligacje zostały wyemitowane na okres 60 miesięcy, z marżą 4,15%, ponad 12-to miesięczny PRIBOR.

Od wielu lat Kofola na rynku czeskim jest zaliczana do grona najbardziej podziwianych firm, a emisja skierowana do lokalnych inwestorów pozwoliła przełożyć ten pozytywny wizerunek na niższy koszt finansowania, niż w Polsce. Emisja obligacji na rynku nastąpiła w dobrym czasie, gdy inwestorzy czescy, posiadając pewną nadpłynność, odczuwali niedobór dobrych projektów. Wysokość kuponu dla pięcioletnich obligacji będzie o ponad 200 punktów bazowych niższa, niż wysokość kuponu na obligacjach trzyletnich, wyemitowanych w grudniu 2011 roku w Polsce.

Poza obniżeniem kosztów finansowania, nowa emisja pozwoli Spółce na dywersyfikację źródeł finansowania Grupy, wydłużenie profilu finansowania, a także uniezależni spółkę od zapowiadanych zmian w OFE. Niepewność co do przyszłej polityki inwestycyjnej OFE może oznaczać potencjalne trudności w rolowaniu dotychczasowych obligacji. Nasze trzylatki zapadają w grudniu 2014 i nie mamy pewności, czy dałoby się je przedłużyć na kolejny okres – powiedział Bartosz Marczuk, Dyrektor Finansowy Kofola S.A. - Struktura inwestorów nowej emisji w Czechach obejmuje zarówno towarzystwa ubezpieczeniowe, banki jak i Asset Management, a także wybranych klientów bankowości prywatnej – dzięki niej będziemy niezależni od tego, co stanie się z OFE w Polsce – dodaje.

Dodatkowym argumentem, przemawiającym za emisją długu w czeskich koronach, jest naturalny hedging na poziomie spółki matki, która większość wpływów uzyskuje właśnie w tej walucie.

Z uwagi na prywatny charakter emisji, wartość nominalna jednej obligacji przekracza 100 tys. EURO i została ustalona na poziomie 3.000.000 CZK (ok. pół miliona złotych).

Obligacje zostały już warunkowo dopuszczone na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Pradze i ich debiut planowany jest na 7. października 2013.

Doradcą Kofola S.A. przy emisji obligacji były dwa banki: PPF banka oraz Česká Spořitelna, a także kancelaria PRK Partners.