Kofola S.A. podpisał umowę nabycia 100% udziałów w Steel Invest Sp. z o.o.

W dniu 28.03.2012 Kofola S.A. (Spółka) podpisał umowę nabycia 100% udziałów w Steel Invest Sp. z o.o. za cenę 80.080 złotych.


Nabycie Steel Invest pozwoli Spółce na odzyskanie środków z pożyczki dla Steel Invest, która z kolei przekazała to dalszym podmiotom. Steel Invest jest w trakcie odzyskiwania środków w postępowaniu upadłościowym i komorniczym od stron trzecich. Roszczenia Steel Invest nie uległy przedawnieniu.


Spółka utworzyła w poprzednich latach rezerwy w pełnej wysokości na pokrycie ww. pożyczki jak również koszty windykacji. Wyniki spółki Steel Invest będą konsolidowane począwszy od drugiego kwartału 2012 roku.