Raporty bieżące 2010

Poniżej publikujemy raporty bieżące spółki KOFOLA S.A. z roku 2010 w kolejności chronologicznej (począwszy od najnowszych).


08-12-2010 Raport bieżący 20/2010 - Zakończenie postępowania upadłościowego Spółki zależnej(25,5 kB)pobierz
22-11-2010 Raport bieżący 19/2010 - Zatwierdzenie układu w postępowaniu upadłościowym Spółki zależnej (26 kB)pobierz
18-08-2010 Raport bieżący 18/2010 - Informacja poufna / Emisja warrantów(25 kB)pobierz
12-08-2010 Raport bieżący 17/2010 - Tekst jednolity Statutu Spółki (139,5 kB)pobierz
30-06-2010 Raport bieżący 16/2010 - Wykaz akcjonariuszy obecnych na ZWZA posiadających powyżej 5 %(75,4 kB)pobierz
30-06-2010 Raport bieżący 15/2010 - Tekst jednolity Statutu Spółki(194,5 kB)pobierz
30-06-2010 Raport bieżący 14/2010 - Wypłata dywidenty(87,1 kB)pobierz
30-06-2010 Raport bieżący 12/2010 - Zmiana upadłości likwidacyjnej Spółki zależnej na upadłość z możliwością zawarcia układu(109,1 kB)pobierz
11-06-2010 Raport bieżący 11/2010 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocena Rady Nadzorczej sytuacji spółki(74,2 kB)pobierz
11-06-2010 Raport bieżący Załącznik do 11/2010 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KOFOLA S.A. wraz z oceną sytuacji spółki oraz ocena pracy Rady Nadzorczej (74,2 kB)pobierz
02-06-2010 Raport bieżący 10/2010 - Projekty uchwał ZWZA(55 kB)pobierz
02-06-2010 Załącznik Raport bieżący 10/2010 - Projekty Uchwał ZWZA KOFOLA S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 roku(106 kB)pobierz
02-06-2010 Raport bieżący 09/2010 - Zwołanie Walnego Zgromadzenia(56,7 kB)pobierz
02-06-2010 Załącznik do Raport bieżący 09/2010 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A. na dzień 30 czerwca 2010 roku(128,1 kB)pobierz
31-05-2010 Raport bieżący 08/2010 - Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki Pomorskie Centrum Dystrybucji HOOP sp. z o.o.(54,5 kB)pobierz
08-04-2010 Raport bieżący 07/2010 Tekst jednolity Statutu Spółki(246,2 kB)pobierz
08-04-2010 Raport bieżący 06/2010 Zmiany w składzie Zarządu Spółki(87,7 kB)pobierz
22-03-2010 Raport bieżący 05/2010 Znacząca umowa / Poręczenie / Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach znacznej wartości (139,7 kB)pobierz
18-03-2010 Raport bieżący 04/2010 Wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w 2009 roku(139,5 kB)pobierz
19-02-2010 Raport bieżący 03/2010 Zmiana Statutu Spółki(113,6 kB)pobierz
18-02-2010 Raport bieżący 02/2010 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych(111,5 kB)pobierz
19-01-2010 Raport bieżący 01/2010 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010(60,9 kB)pobierz
30-06-2010 Raport bieżący 13/2010 Uchwały powzięte na ZWZA(179,8 kB)pobierz
30-06-2010 Załącznik do Raport bieżący 13/2010 Regulamin WZA(170,9 kB)pobierz