Raporty bieżące 2014

Poniżej publikujemy raporty bieżące spółki KOFOLA S.A. z roku 2014 w kolejności chronologicznej (począwszy od najnowszych):


27-01-2014 Raport bieżący 1/2014 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.(195,8 kB)pobierz
02-04-2014 Raport bieżący 2/2014 - Skup akcji własnych – transakcja pakietowa odkupu akcji (196,8 kB)pobierz
26-05-2014 Raport bieżący 3/2014 - Zakończenie programu odkupu akcji własnych(181,2 kB)pobierz
26-05-2014 Raport bieżący 4/2014 - KOFOLA SA zwołanie ZWZA Spółki(345,5 kB)pobierz
20-06-2014 Raport bieżący 5/2014 - Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej(184,6 kB)pobierz
24-06-2014 Raport bieżący 6/2014 Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz treść uchwał podjętych w dniu 23.06.2014(593,1 kB)pobierz
24-06-2014 Raport bieżący 7/2014 Podział zysków z lat ubiegłych między akcjonariuszy(349,8 kB)pobierz
24-06-2014 Raport bieżący 8/2014 Program Odkupu akcji własnych Spółki(186,9 kB)pobierz
21-07-2014 Raport bieżący 9/2014 Zamknięcie obrad ZWZA po przerwie(178,9 kB)pobierz
21-07-2014 Raport bieżący 10/2014 Wykaz akcjonariuszy obecnych na ZWZA posiadających co najmniej po 5 % ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu(287,4 kB)pobierz
05-08-2014 Raport bieżący 11/2014 - KOFOLA SA zwołanie NWZA (275,2 kB)pobierz
12-08-2014 Raport bieżący 12/2014 - Porozumienie w sprawie skupu akcji KOFOLA SA(184,6 kB)pobierz
29-08-2014 Raport bieżący 13/2014 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kofola S.A.(285,4 kB)pobierz
02-09-2014 Raport bieżący 14/2014 Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia bez podjęcia żadnej uchwały(468,9 kB)pobierz
15-09-2014 Raport bieżący 15/2014 Wykaz akcjonariuszy obecnych na NWZA zwołanym na dzień 01.09.2014 posiadających co najmniej po 5 % ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu(252,5 kB)pobierz
26-09-2014 Raport bieżący 16/2014 Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej(183,5 kB)pobierz
29-09-2014 Raport bieżący 17/2014 Uchwały podjęte na NWZ(469,2 kB)pobierz
29-09-2014 Raport bieżący 18/2014 - Zmiana warunków Program Odkupu akcji własnych Spółki(175,1 kB)pobierz
29-09-2014 Raport bieżący 19/2014 - Wykaz akcjonariuszy obecnych na NWZ posiadających co najmniej po 5 % ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu(254,4 kB)pobierz
30-09-2014 Raport bieżący 20/2014 - Nowy członek Rady Nadzorczej Spółki(188,5 kB)pobierz
31-10-2014 Raport bieżący nr 21 Nawiązanie wspolpracy w zakresie dystrubucji przez spolke zależne(188,2 kB)pobierz
19-12-2014 Raport bieżący 22/2014 Warunkowa umowa zakupu akcji Radenska d.d. przez spółkę zależną(190,1 kB)pobierz