Raporty bieżące 2015


30-12-2015 Raport bieżący nr 42/2015 - Uchwały podjęte na NWZ Kofola SA w dniu 30 grudnia 2015 r.(429,3 kB)pobierz
09-12-2015 Raport bieżący nr 41/2015 - Rozszerzenie współpracy spółki zależnej Radenska z PepsiCo o rynek chorwacki(189,9 kB)pobierz
08-12-2015 Raport bieżący nr 40/2015 - Rejestracja w KDPW, dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW akcji Kofola ČeskoSlovensko a.s.(196 kB)pobierz
02-12-2015 Raport bieżący nr 39/2015 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kofola S.A.(354,6 kB)pobierz
01-12-2015 Raport bieżący 38/2015 - Ustalenie ceny emisyjnej i ostatecznej liczby akcji oferowanych przez Kofola ČeskoSlovensko a.s. (350,4 kB)pobierz
20-11-2015 Raport bieżący nr 37/2015 - Zatwierdzenie prospektu Kofola CeskoSlovensko a.s.(295,4 kB)pobierz
06-11-2015 Raport bieżący nr 36/2015 - Kofola ČeskoSlovensko a.s. ogłasza zamiar przeprowadzenia oferty publicznej doprowadzenia do notowań podwójnych jej akcji(311,1 kB)pobierz
22-10-2015 Raport bieżący nr 35/2015 - Zmiana terminu publikacji Raport za III kw. 2015 roku(184,2 kB)pobierz
15-10-2015 Raport bieżący nr 34/2015 - Informacje uzyskane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi(191 kB)pobierz
15-10-2015 Raport bieżący nr 33/2015 - Zawiadomienia o transakcjach na znacznych pakietach akcji(198 kB)pobierz
12-10-2015 Raport bieżący 32/2015 - Sprzedaż akcji własnych i podwyższenie kapitału Kofola Ceskoslovensko a.s.(192 kB)pobierz
30-09-2015 Raport bieżący 31/2015 - Zatwierdzenie i publikacja prospektu Kofola CeskoSlovensko a.s.(194,4 kB)pobierz
16-09-2015 Raport bieżący 30/2015 - Zmiany w strukturze Grupy Kofola oraz rozważana oferta publiczna akcji czeskiej spółki holdingowej Grupy Kofola(206,1 kB)pobierz
08-09-2015 Raport bieżący 29/2015 - Informacja o nabyciu akcji własnych KOFOLA SA w ramach Drugiego Zaproszenia do sprzedaży ogłoszonego 25.08.2015 r. (200,5 kB)pobierz
28-08-2015 Raport bieżący 28/2015 - Informacja o nabyciu akcji własnych KOFOLA SA w ramach Pierwszego Zaproszenia do sprzedaży ogłoszonego 19.08.2015 r. (200,6 kB)pobierz
28-08-2015 Raport bieżący 27/2015 - Rejestracja umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego spółki i zmiany statutu(619 kB)pobierz
25-08-2015 Raport bieżący 26/2015 - KOFOLA S.A. ogłasza drugie zaproszenie w ramach skupu akcji własnych(418,3 kB)pobierz
25-08-2015 Raport bieżący 25/2015 - Raporty niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdań finansowych za I półrocze 2015(1,9 MB)pobierz
19-08-2015 Raport bieżący 24/2015 - KOFOLA S.A. ogłasza ofertę skupu akcji(441,6 kB)pobierz
21-07-2015 Raport bieżący 23/2015 - Zawarcie umowy na budowę nowej hali produkcyjnej (38,5 kB)pobierz
17-07-2015 Raport bieżący 22/2015 - Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2015 roku(184 kB)pobierz
08-07-2015 Raport bieżący 21/2015 - Wykaz akcjonariuszy obecnych na ZWZ posiadających co najmniej po 5 % ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu(261,8 kB)pobierz
08-07-2015 Raport bieżący 20/2015 - Wypłata dywidendy(182,5 kB)pobierz
08-07-2015 Raport bieżący 19/2015 - Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 8 lipca 2015 r.(529,5 kB)pobierz
07-07-2015 Raport bieżący 18/2015 - Przedłużenie przerwy w obradach ZWZ do 8 lipca 2015 r.(181,5 kB)pobierz
23-06-2015 Raport bieżący 17/2015 - Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia KOFOLA SA oraz treść uchwał podjętych w dniu 23.06.2015 r.(802,9 kB)pobierz
22-06-2015 Raport bieżący 16/2015 - Podpisanie umowy przez spółkę powiązaną dotyczącej nabycia udziałów słowackiego producenta wód mineralnych(187 kB)pobierz
28-05-2015 Raport bieżący 15/2015 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kofola S.A.(874,9 kB)pobierz
27-05-2015 Raport bieżący 14/2015 - Zmiany w Zarządzie(184,9 kB)pobierz
26-05-2015 Raport bieżący 13/2015 - Zmiana w Radzie Nadzorczej(184,1 kB)pobierz
22-05-2015 Raport bieżący 12/2015 - Skup akcji własnych – zakończenie programu odkupu akcji własnych(316 kB)pobierz
22-05-2015 Raport bieżący 11/2015 - Nabycie kolejnego pakietu akcji Radenska d.d. przez spółkę zależną(198 kB)pobierz
15-05-2015 Raport bieżący 10/2015 - Skup akcji własnych(276,8 kB)pobierz
13-05-2015 Raport bieżący 9/2015 - Planowane zmiany w strukturze Grupy Kofola oraz rozważana wtórna oferta publiczna akcji(198,3 kB)pobierz
08-05-2015 Raport bieżący 8/2015 - Skup akcji własnych(276,9 kB)pobierz
30-04-2015 Raport bieżący 7/2015 - Skup akcji własnych(281 kB)pobierz
24-04-2015 Raport bieżący 6/2015 - Skup akcji własnych(381 kB)pobierz
08-04-2015 Raport bieżący 5/2015 - Zakup kolejnego pakietu akcji Radenska d.d. przez spółkę zależną(198 kB)pobierz
27-03-2015 Raport bieżący 4/2015 K - Korekta raportu - finalizacja transakcji zakupu akcji Radenska d.d. przez spółkę zależną - dodatkowe informacje(198,4 kB)pobierz
17-03-2015 Raport bieżący 4/2015 - Finalizacja transakcji zakupu akcji Radenska d.d. przez spółkę zależną(196,4 kB)pobierz
13-03-2015 Raport bieżący 3/2015 - Zawarcie przez spółkę zależną Kofola ČeskoSlovensko a.s. umowy kredytowej(204,1 kB)pobierz
27-01-2015 Raport bieżący 2/2015 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.(197,5 kB)pobierz
08-01-2015 Raport bieżący 1/2015 - Rejestracja umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego spółki i zmiany statutu(481,2 kB)pobierz