Raporty bieżące 2012

Poniżej publikujemy raporty bieżące spółki KOFOLA S.A. z roku 2012 w kolejności chronologicznej (począwszy od najnowszych).


31-12-2012 Raport bieżący 19/2012 - Zakończenie programu odkupu akcji własnych(76,4 kB)pobierz
31-12-2012 Raport bieżący 18/2012 - Wygaśniecie umowy wspólników dot. sposobu wyboru Dyrektora Generalnego spółki zależnej - OOO Megapack(74,1 kB)pobierz
24-12-2012 Raport bieżący 17/2012 - Skup akcji własnych – transakcja odkupu akcji KOFOLA SA(76,5 kB)pobierz
01-11-2012 Raport bieżący 16/2012 - Nowy członek Rady Nadzorczej Spółki(81 kB)pobierz
09-08-2012 Raport bieżący 15/2012 - Zakończenie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej(181,6 kB)pobierz
18-07-2012 Raport bieżący 14/2012 - Zamiar przekroczenia 25% średniego dziennego wolumenu akcji przyskupie akcji własnych Kofola S.A.(186,2 kB)pobierz
17-07-2012 Raport bieżący 13/2012 - Porozumienie w sprawie skupu akcji KOFOLA SA.(182,9 kB)pobierz
26-06-2012 Raport bieżący 12/2012 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej(179,7 kB)pobierz
25-06-2012 Raport bieżący 11/2012 - Wykaz akcjonariuszy obecnych na ZWZA posiadających co najmniej po 5 % ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu(258,9 kB)pobierz
25-06-2012 Raport bieżący 10/2012 - Uchwały podjęte na ZWZA(315,3 kB)pobierz
25-06-2012 Raport bieżący 9/2012 - Program Odkupu akcji własnych Spółki(184,4 kB)pobierz
25-06-2012 Raport bieżący 8/2012 - Wypłata dywidendy(191 kB)pobierz
30-05-2012 Raport bieżący 7/2012 - Zwołanie ZWZA Kofola S.A.(390,7 kB)pobierz
29-05-2012 Raport bieżący 6/2012 - Wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2011 oraz części kapitału rezerwowego do podziału w postaci dywidendy(185,7 kB)pobierz
20-04-2012 Raport bieżący 5/2012 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych(185,2 kB)pobierz
28-03-2012 Raport bieżący 4/2012 - Umowy zmieniające i ujednolicające umowy kredytowe(26 kB)pobierz
15-03-2012 Raport bieżący 3/2012 - Wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w 2011 rokU(88 kB)pobierz
12-02-2012 Raport bieżący 2/2012 - Szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Emitenta za rok 2011(96,3 kB)pobierz
31-01-2012 Raport bieżący 1/2012 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 r.(264,3 kB)pobierz
02-11-2012 Raport Corporate Governance 3/2012 - Niezależny członek Rady Nadzorczeji(148,8 kB)pobierz
01-11-2012 Raport Corporate Governance 2/2012 - Nowy członek Rady Nadzorczeji(79,6 kB)pobierz
30-05-2012 Raport Corporate Governance 1/2012 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej Kofola S.A. za 2011 r.(329,9 kB)pobierz