Raporty bieżące 2008

Poniżej publikujemy raporty bieżące spółki KOFOLA-HOOP S.A. z roku 2008 w kolejności chronologicznej (począwszy od najnowszych).


23.12.2008 Raport bieżący nr 56/2008 - Raport w sprawie nie zastosowania zasady ładu korporacyjnego (143,3 kB)pobierz
23.12.2008 Raport bieżący nr 55/2008 - Zmiany w organach spółki (144,4 kB)pobierz
15.12.2008 Raport bieżący nr 54/2008 - Sprzedaż akcji Spółki przez Członków Zarządu (164,3 kB)pobierz
15.12.2008 Raport bieżący nr 53/2008 - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 48/2008(141,8 kB)pobierz
08.12.2008 Raport bieżący nr 52/2008 - Znaczne pakiety akcji (105 kB)pobierz
28.11.2008 Raport bieżący nr 51/2008 Korekta rb 46/2008 - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na NWZA(143,5 kB)pobierz
28.11.2008 Raport bieżący nr 50/2008 - Uzupełnienie RB nr 49/2008 Plan połaczenia(135,1 kB)pobierz
28.11.2008 Raport bieżący nr 50/2008 - Załącznik do raportu 50/2008(1,1 MB)pobierz
28.11.2008 Raport bieżący nr 50/2008 - Załącznik do raportu 50/2008(1,4 MB)pobierz
28.11.2008 Raport bieżący nr 50/2008 - Załącznik do raportu 50/2008(1 MB)pobierz
28.11.2008 Raport bieżący nr 49/2008 - Plan połączenia(142,7 kB)pobierz
28.11.2008 Raport bieżący nr 49/2008 - Załącznik do raportu 49/2008(253 kB)pobierz
27.11.2008 Raport bieżący nr 48/2008 - Zmiany w organach Spółki(251,3 kB)pobierz
27.11.2008 Raport bieżący nr 47/2008 - Uchwały powzięte na NWZA(262,7 kB)pobierz
27.11.2008 Raport bieżący nr 46/2008 - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na WZA(139,6 kB)pobierz
25.11.2008 Raport bieżący nr 45/2008 - Raport w sprawie nie zastosowania zasady ładu korporacyjnego(142,5 kB)pobierz
14.11.2008 Raport bieżący nr 44/2008 - Znaczne pakiety akcji(119,3 kB)pobierz
14.11.2008 Raport bieżący nr 43/2008 - Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej(139,5 kB)pobierz
12.11.2008 Raport bieżący nr 42/2008 - Projekty uchwał NWZA(265,3 kB)pobierz
04.11.2008 Raport bieżący nr 41/2008 - Zwołanie NWZA(300,9 kB)pobierz
13.10.2008 Raport bieżący nr 40/2008 - Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu(138,8 kB)pobierz
08.10.2008 Raport bieżący nr 39/2008 - Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej(138,4 kB)pobierz
08.10.2008 Raport bieżący nr 38/2008 - Tekst jednolity statutu(103,9 kB)pobierz
03.10.2008 r. - Raport bieżący nr 37/2008 - Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki(210,1 kB)pobierz
29.09.2008 r. - Raport bieżący nr 36/2008(26,2 kB)pobierz
26.09.2009 r. - Raport bieżący nr 34/2008 - Strategia Grupy Kapitałowej KOFOLA-HOOP 2009-2012(306,2 kB)pobierz
17.09.2008 r. - Raport bieżący nr 33/2008 - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na WZA(143 kB)pobierz
16.09.2008 r. - Raport bieżący nr 32/2008 - Uchwały powzięte przez NWZA(307,1 kB)pobierz
01.09.2008 r. - Raport bieżący nr 31/2008 - Projekty uchwał NWZA(296,6 kB)pobierz
27.08.2008 r. - Raport bieżący nr 30/2008 - Wyniki finansowe pro-forma Grupy Kapitałowej KOFOLA-HOOP S.A. za dwa kwartały 2008(135,4 kB)pobierz
27.08.2008 r. - Raport bieżący nr 30/2008 - Załącznik Wyniki pro-forma Grupy Kapitałowej Kofola-Hoop za dwa kwartały 2008 oraz 2007 roku (145,5 kB)pobierz
27.08.2008 r. - Raport bieżący nr 30/2008 - Wyniki pro-forma Grupy Kapitałowej Kofola-Hoop za dwa kwartały 2008 oraz 2007 roku (145,5 kB)pobierz
24.07.2008 r. - Raport bieżący nr 28/2008 - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na WZA (145,4 kB)pobierz
24.07.2008 r. - Raport bieżący nr 27/2008 - Uchwały powzięte przez WZA(216,7 kB)pobierz
10.07.2008 r. - Raport bieżący nr 26/2008 - Wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w 2007 roku(169,6 kB)pobierz
08.07.2008 r. - Raport bieżący nr 25/2008 - Raport w sprawie niezastosowania jednej z zasad ładu korporacyjnego (137,1 kB)pobierz
07.07.2008 r. - Raport bieżący nr 24/2008 - Projekty uchwał ZWZA(224,4 kB)pobierz
07.07.2008 r. - Raport bieżący nr 23/2008 - Ocena Spółki przez Radę Nadzorczą(196,5 kB)pobierz
07.07.2008 r. - Raport bieżący nr 22/2008 - Korekta raportu bieżącego (135,4 kB)pobierz
30.06.2008 r. - Raport bieżący nr 21/2008 - Zwołanie ZWZA(148 kB)pobierz
20.06.2008 r. - Raport bieżący nr 20/2008 - Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego (238 kB)pobierz
03.06.2008 r. - Raport bieżący nr 19/2008 - Znaczne pakiety akcji(148,8 kB)pobierz
30.05.2008 r. - Raport bieżący nr 18/2008 - Tekst jednolity statutu(270,3 kB)pobierz
30.05.2008 r. - Raport bieżący nr 17/2008 - Zmiany w organach spółki(147,9 kB)pobierz
30.05.2008 r. - Raport bieżący nr 16/2008 - Rejestracja połączenia, podwyższenie kapitału zakładowego (149,3 kB)pobierz
14.05.2008 r. - Raport bieżący nr 15/2008 - Zmiana terminu publikacji raportów rocznych(88,8 kB)pobierz
22.04.2008 r. - Raport bieżący nr 14/2008 - Sprzedaż/ Nabycie akcji Spółki przez Członka Zarządu(167,3 kB)pobierz
01.04.2008 r. - Raport bieżący nr 13/2008 - Zmiany w organach Spółki(213,9 kB)pobierz
01.04.2008 r. - Raport bieżący nr 12/2008 - Uchwały powzięte NWZA(358 kB)pobierz
01.04.2008 r. - Raport bieżący nr 12/2008 - Załącznik nr 1 do raportu 12(257,9 kB)pobierz
01.04.2008 r. - Raport bieżący nr 11/2008 - Informacja poufna(156,7 kB)pobierz
01.04.2008 r. - Raport bieżący nr 10/2008 - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% na NWZA(173,9 kB)pobierz
27.03.2008 r. - Raport bieżący nr 9/2008 - Stanowisko Zarządu HOOP S.A. odnośnie planowanego połączenia z Kofola SPV sp. z o.o. wraz z uzasadnieniem(213,4 kB)pobierz
17.03.2008 r. - Raport bieżący nr 8/2008 - Projekty uchwał NWZA(275,7 kB)pobierz
21.02.2008 r. - Raport bieżący nr 7/2008 - Zwołanie NWZA(249,2 kB)pobierz
05.02.2008 r. - Raport bieżący nr 6/2008 - Znaczne pakiety akcji(87,9 kB)pobierz
01.02.2008 r. - Raport bieżący nr 5/2008 - Sprawozdanie Zarządu HOOP S.A. uzasadniające połączenie spółki HOOP S.A. ze spółką Kofola SPV Sp. z o.o.(234,9 kB)pobierz
30.01.2008 r. - Raport bieżący nr 4/2008 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2008 r.(88,4 kB)pobierz
22.01.2008 r. - Raport bieżący nr 3/2008 - Opinia biegłego rewidenta z badania planu połączenia spółek HOOP S.A. i Kofola SPV Sp. z o.o. (144,2 kB)pobierz
22.01.2008 r. - Raport bieżący nr 3/2008 - załącznik do raportu 3/2008(618,5 kB)pobierz
02.01.2008 r. - Raport bieżący nr 2/2008 - Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego(149,7 kB)pobierz
02.01.2008 r. - Raport bieżący nr 1/2008 - Dopuszczenie i wprowadzenie akcji na GPW(87,9 kB)pobierz
Załącznik do raportu 38/2008 - Tekst jednolity statutu(194,4 kB)pobierz
29.09.2008 r. - Raport bieżący nr 35/2008 - Znaczne pakiety akcji(37,4 kB)pobierz
22.08.2008 r. - Raport bieżący nr 29/2008 - Zwołanie NWZA(208,5 kB)pobierz