Raporty bieżące 2006

Poniżej publikujemy raporty bieżące spółki Hoop S.A. z roku 2006 w wersji elektronicznej (format PDF) w kolejności chronologicznej (począwszy od najnowszych).


21.12.2006 r. - Raport bieżący nr 33/2006 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy(109,5 kB)pobierz
19.12.2006 r. - Raport bieżący nr 32/2006 - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5 % na WZA(148,8 kB)pobierz
19.12.2006 r. - Raport bieżący nr 31/2006 - Uchwały powzięte przez NWZA(170,1 kB)pobierz
08.12.2006 r. - Raport bieżący nr 30/2006 - Projekty uchwał NWZA(189,8 kB)pobierz
07.12.2006 r. - Raport bieżący nr 29/2006 - Zmiana praw z papierów wartościowych(189,9 kB)pobierz
24.11.2006 r. - Raport bieżący nr 28/2006 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy(117 kB)pobierz
15.11.2006 r. - Raport bieżący nr 27/2006 - Korekta raportu okresowego(105,9 kB)pobierz
03.11.2006 r. - Raport bieżący nr 26/2006 - Uzupełnienie raportu nr 25/2006(102,8 kB)pobierz
31.10.2006 r. - Raport bieżący nr 25/2006 - Nabycie znaczących aktywów finansowych(106,4 kB)pobierz
20.10.2006 r. - Raport bieżący nr 24/2006 - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5 % na WZA(139 kB)pobierz
13.10.2006 r. - Raport bieżący nr 23/2006 - Uchwały powzięte przez WZA(195,8 kB)pobierz
13.10.2006 r. - Raport bieżący nr 22/2006 - Projekty uchwał NWZA(193,5 kB)pobierz
20.09.2006 r. - Raport bieżący nr 21/2006 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy(126,5 kB)pobierz
30.08.2006 r. - Raport bieżący nr 20/2006 - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5 % na WZA(154,3 kB)pobierz
21.08.2006 r. - Raport bieżący nr 19/2006 - Projekty uchwał NWZA(131,3 kB)pobierz
16.08.2006 r. - Raport bieżący nr 18/2006 - Znaczne pakiety akcji(101,7 kB)pobierz
11.08.2006 r. - Raport bieżący nr 17/2006 - Informacja poufna(100,6 kB)pobierz
04.08.2006 r. - Raport bieżący nr 16/2006 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy(135,6 kB)pobierz
02.08.2006 r. - Raport bieżący nr 15/2006 - Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach zależnych(112,6 kB)pobierz
30.06.2006 r. - Raport bieżący nr 14/2006 - Oświadczenie Zarządu dotyczące zasad ładu korporacyjnego(628,1 kB)pobierz
28.06.2006 r. - Raport bieżący nr 13/2006 - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5 % na WZA(84,7 kB)pobierz
28.06.2006 r. - Raport bieżący nr 12/2006 - Uchwały powzięte przez WZA(265,5 kB)pobierz
28.06.2006 r. - Raport bieżący nr 11/2006 - Wybór biegłego rewidenta(85,4 kB)pobierz
13.06.2006 r. - Raport bieżący nr 10/2006 - Projekty uchwał WZA(99 kB)pobierz
13.06.2006 r. - Raport bieżący nr 9/2006 - Ocena Spółki przez Radę Nadzorczą(140 kB)pobierz
08.06.2006 r. - Raport bieżący nr 8/2006 - Wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w 2005 roku(169 kB)pobierz
02.06.2006 r. - Raport bieżący nr 7/2006 - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy(136,6 kB)pobierz
01.06.2006 r. - Raport bieżący nr 6/2006 - Nabycie znaczących aktywów finansowych(143,1 kB)pobierz
26.05.2006 r. - Raport bieżący nr 5/2006 - Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2005(82,1 kB)pobierz
23.05.2006 r. - Raport bieżący nr 4/2006 - Informacja poufna(121,4 kB)pobierz
31.01.2006 r. - Raport bieżący nr 3/2006 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2006 r.(139,2 kB)pobierz
23.01.2006 r. - Raport bieżący nr 2/2006 - Obniżenie kapitału zakładowego w spółce zależnej(151,5 kB)pobierz
02.01.2006 r. - Raport bieżący nr 1/2006 - Umowa znacząca(147,4 kB)pobierz