Raporty bieżące 2011

Poniżej publikujemy raporty bieżące spółki KOFOLA S.A. z roku 2011 w kolejności chronologicznej (począwszy od najnowszych).


25-10-2011 Zmiana Statutu Spółki(31,6 kB)pobierz
29-06-2011 Zmiana Statutu Spółki Pobierz STATUT KOFOLA S.A._ TEKST JEDNOLITY(88,3 kB)pobierz
29-06-2011 Wykaz akcjonariuszy obecnych na ZWZA(70 kB)pobierz
29-06-2011 Wypłata dywidendy(90 kB)pobierz
29-06-2011 Uchwały podjęte na ZWZA Pobierz(111,5 kB)pobierz
29-06-2011 Załącznik do Raport bieżący 9/2011 - Uchwały podjęte na ZWZA(161,9 kB)pobierz
02-06-2011 Raport bieżący 8/2011 Projekty uchwał ZWZA(91,3 kB)pobierz
02-06-2011 Załącznik do Raport bieżący 8/2011 Projekty uchwał ZWZA(268,1 kB)pobierz
02-06-2011 Raport bieżący 7/2011 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOFOLA S.A(52,7 kB)pobierz
02-06-2011 Załącznik do Raport bieżący 7/2011 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOFOLA S.A.(224 kB)pobierz
24-05-2011 Raport bieżący 6/2011 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych(80,7 kB)pobierz
24-05-2011 Raport bieżący 5/2011 Wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2010(94,1 kB)pobierz
17-03-2011 Załącznik do Raport bieżący 4/2011 Wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w 2010 roku(98,5 kB)pobierz
04-03-2011 Raport bieżący 3/2011 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej(60,8 kB)pobierz
27-01-2011 Raport bieżący 2/2011 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej(56,3 kB)pobierz
10-11-2011 Statut KOFOLA S.A.(403,5 kB)pobierz
17-03-2011 Załącznik do Raport bieżący 4/2011 Wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w 2010(215,4 kB)pobierz
14-01-2011 Raport bieżący 1/2011 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 r.(121,2 kB)pobierz