Raporty bieżące 2004

Poniżej publikujemy raporty bieżące spółki Hoop S.A. z roku 2004 w wersji elektronicznej (format PDF) w kolejności chronologicznej (począwszy od najnowszych).


29.12.2004 r. - Raport bieżący nr 35/2004 - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy(208,5 kB)pobierz
26.11.2004 r. - Raport bieżący nr 34/2004 - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5 % na WZA(77,2 kB)pobierz
16.11.2004 r. - Raport bieżący nr 33/2004 - Odwołanie i Powołanie członka Rady Nadzorczej(129 kB)pobierz
16.11.2004 r. - Raport bieżący nr 32/2004 - Uchwały powzięte przez WZA(135,6 kB)pobierz
05.11.2004 r. - Raport bieżący nr 31/2004 - Życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej(103,5 kB)pobierz
05.11.2004 r. - Raport bieżący nr 30/2004 - Projekty uchwał NWZA(79 kB)pobierz
25.10.2004 r. - Raport bieżący nr 29/2004 - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy(112,9 kB)pobierz
25.10.2004 r. - Raport bieżący nr 28/2004 - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5 % na WZA(101,3 kB)pobierz
12.10.2004 r. - Raport bieżący nr 27/2004 - Uchwały powzięte przez NWZA(108,5 kB)pobierz
04.10.2004 r. - Raport bieżący nr 26/2004 - Projekty uchwał NWZA(107,3 kB)pobierz
24.09.2004 r. - Raport bieżący nr 25/2004 - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy(111,5 kB)pobierz
31.08.2004 r. - Raport bieżący nr 24/2004 - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5 % na WZA(78,1 kB)pobierz
31.08.2004 r. - Raport bieżący nr 23/2004 - Powołanie członków Rady Nadzorczej(191,9 kB)pobierz
31.08.2004 r. - Raport bieżący nr 22/2004 - Uchwały powzięte przez WZA(179,9 kB)pobierz
24.08.2004 r. - Raport bieżący nr 21/2004 - Korekta raportu bieżącego nr 18/2004(99,8 kB)pobierz
23.08.2004 r. - Raport bieżący nr 20/2004 - Życiorysy kandydatów na członków Rady Nadzorczej(184,1 kB)pobierz
23.08.2004 r. - Raport bieżący nr 19/2004 - Ocena Spółki przez Radę Nadzorczą(122,7 kB)pobierz
23.08.2004 r. - Raport bieżący nr 18/2004 - Projekty uchwał WZA(138,4 kB)pobierz
09.08.2004 r. - Raport bieżący nr 17/2004 - Uzupełniające dane dotyczące grupy Megapack(91,5 kB)pobierz
29.07.2004 r. - Raport bieżący nr 16/2004 - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy(110,6 kB)pobierz
28.07.2004 r. - Raport bieżący nr 15/2004 - Termin publikacji jednostkowego raportu rocznego.(85,9 kB)pobierz
20.07.2004 r. - Raport bieżący nr 14/2004 - Przesunięcie terminu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia(83,7 kB)pobierz
13.07.2004r. - Raport bieżący nr 13/2004 - Stanowisko Zarządu w sprawie dotacji dla ZPChr(66,5 kB)pobierz
06.07.2004 r. - Raport bieżący nr 12/2004 - Nabycie znaczących aktywów finansowych(90,9 kB)pobierz
21.06.2004 r. - Raport bieżący nr 11/2004 - Opóźnienie terminów przekazania sprawozdania za rok 2003(85,3 kB)pobierz
21.06.2004 r. - Raport bieżący nr 10/2004 - Oświadczenie Zarządu dotyczące zasad ładu korporacyjnego(80,6 kB)pobierz
18.06.2004 r. - Raport bieżący nr 9/2004 - Zawarcie znaczącej umowy(79,4 kB)pobierz
25.03.2004 r. - Raport bieżący nr 8/2004 - Zawarcie znaczącej umowy(76,5 kB)pobierz
18.02.2004 r. - Raport bieżący nr 7/2004 - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% na NWZA(82,5 kB)pobierz
18.02.2004 r. - Raport bieżący nr 6/2004 - Powołanie członka Rady Nadzorczej(92,7 kB)pobierz
18.02.2004 r. - Raport bieżący nr 5/2004 - Uchwały powzięte przez NWZA(83 kB)pobierz
09.02.2004 r. - Raport bieżący nr 4/2004 - Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w jednostce zależnej(84,1 kB)pobierz
09.02.2004 r. - Raport bieżący nr 3/2004 - Projekty uchwał NWZA(83,7 kB)pobierz
30.01.2004 r. - Raport bieżący nr 2/2004 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2004 r.(67,5 kB)pobierz
26.01.2004 r. - Raport bieżący nr 1/2004 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy(80,5 kB)pobierz