Raporty bieżące 2007

Poniżej publikujemy raporty bieżące Spółki Hoop S.A. z roku 2007 w wersji elektronicznej (format PDF) w kolejności chronologicznej (począwszy od najnowszych).


27.12.2007 r. - Raport bieżący nr 58/2007 - Dopuszczenie i wprowadzenie akcji na GPW (88,2 kB)pobierz
20.12.2007 r. - Raport bieżący nr 57/2007 - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5 % na NWZA(89,2 kB)pobierz
20.12.2007 r. - Raport bieżący nr 56/2007 - Uchwały powzięte przez NWZA (95,8 kB)pobierz
11.12.2007 r. - Raport bieżący nr 55/2007 - Projekty uchwał NWZA(181,3 kB)pobierz
07.12.2007 r. - Raport bieżący nr 54/2007 - Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej(136,2 kB)pobierz
05.12.2007 r. - Raport bieżący nr 53/2007 - Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej(147,4 kB)pobierz
29.11.2007 r. - Raport bieżący nr 52/2007 - Zwołanie NWZA(142 kB)pobierz
28.11.2007 r. - Raport bieżący nr 51/2007 - Plan połączenia HOOP S.A. oraz Kofola SPV Sp. z o.o.(8,6 MB)pobierz
20.11.2007 r. - Raport bieżący nr 50/2007 - Zbycie aktywów o znacznej wartości(106,5 kB)pobierz
13.11.2007 r. - Raport bieżący nr 49/2007 - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5 % na NWZA(168,7 kB)pobierz
13.11.2007 r. - Raport bieżący nr 48/2007 - Uchwały powzięte przez NWZA(130,8 kB)pobierz
31.10.2007 r. - Raport bieżący nr 47/2007 - Nabycie aktywów o znacznej wartości(150,5 kB)pobierz
31.10.2007 r. - Raport bieżący nr 46/2007 - Projekty uchwał NWZA(154,3 kB)pobierz
30.10.2007 r. - Raport bieżący nr 45/2007 - Informacja poufna(143,1 kB)pobierz
19.10.2007 r. - Raport bieżący nr 44/2007 - Zwołanie NWZA(148,2 kB)pobierz
28.09.2007 r. - Raport bieżący nr 43/2007 - Likwidacja spółki pośrednio zależnej(110,3 kB)pobierz
06.09.2007 r. - Raport bieżący nr 42/2007 - Znaczne pakiety akcji(103,8 kB)pobierz
23.08.2007 r. - Raport bieżący nr 41/2007 - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5 % na NWZA(139,6 kB)pobierz
23.08.2007 r. - Raport bieżący nr 40/2007 - Uchwały powzięte przez NWZA(164,6 kB)pobierz
14.08.2007 r. - Raport bieżący nr 39/2007 - Projekty uchwał NWZA(160,7 kB)pobierz
14.08.2007 r. - Raport bieżący nr 38/2007 - Sprzedaż akcji Spółki przez Członka Zarządu(143,7 kB)pobierz
04.08.2007 r. - Raport bieżący nr 37/2007 - Informacja poufna(69,8 kB)pobierz
31.07.2007 r. - Raport bieżący nr 36/2007 - Rejestracja zmiany statutu(241,2 kB)pobierz
31.07.2007 r. - Raport bieżący nr 35/2007 - Zwołanie NWZA(171,2 kB)pobierz
06.07.2007 r. - Raport bieżący nr 34/2007 - Znaczne pakiety akcji(66,4 kB)pobierz
06.07.2007 r. - Raport bieżący nr 33/2007 - Likwidacja spółki pośrednio zależnej(105,6 kB)pobierz
04.07.2007 r. - Raport bieżący nr 32/2007 - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5 % na WZA(105,2 kB)pobierz
29.06.2007 r. - Raport bieżący nr 31/2007 - Powołanie osób zarządzających(171,7 kB)pobierz
27.06.2007 r. - Raport bieżący nr 30/2007 - Oświadczenie Zarządu dotyczące zasad ładu korporacyjnego.(105,1 kB)pobierz
27.06.2007 r. - Raport bieżący nr 29/2007 - Uchwały powzięte przez WZA(210,4 kB)pobierz
27.06.2007 r. - Raport bieżący nr 28/2007 - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5 % na WZA(127,8 kB)pobierz
18.06.2007 r. - Raport bieżący nr 27/2007 - Wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w 2006 roku(156,5 kB)pobierz
18.06.2007 r. - Raport bieżący nr 26/2007 - Projekty uchwał WZA(209,9 kB)pobierz
13.06.2007 r. - Raport bieżący nr 25/2007 - Ocena Spółki przez Radę Nadzorczą(173,3 kB)pobierz
12.06.2007 r. - Raport bieżący nr 24/2007 - Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006(131,1 kB)pobierz
04.06.2007 r. - Raport bieżący nr 23/2007 - Zwołanie WZA(173,2 kB)pobierz
30.05.2007 r. - Raport bieżący nr 22/2007 - Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku o podział zysku (161,9 kB)pobierz
16.05.2007 r. - Raport bieżący nr 21/2007 - Korekta raportu okresowego(96,2 kB)pobierz
02.05.2007 r. - Raport bieżący nr 20/2007 - Znaczne pakiety akcji(127,2 kB)pobierz
27.04.2007 r. - Raport bieżący nr 19/2007 - Uchwały powzięte przez NWZA(163,5 kB)pobierz
27.04.2007 r. - Raport bieżący nr 18/2007 - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% na NWZA(138,6 kB)pobierz
18.04.2007 r. - Raport bieżący nr 17/2007 - Projekty uchwał NWZA(160,6 kB)pobierz
12.04.2007 r. - Raport bieżący nr 16/2007 - Sprzedaż akcji Spółki przez Członka Zarządu(106,7 kB)pobierz
11.04.2007 r. - Raport bieżący nr 15/2007 - Zmiana praw z papierów wartościowych(107,2 kB)pobierz
05.04.2007 r. - Raport bieżący nr 14/2007 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy(121,8 kB)pobierz
20.03.2007 r. - Raport bieżący nr 13/2007 - Sprzedaż akcji Spółki przez Członka Zarządu(142,1 kB)pobierz
13.03.2007 r. - Raport bieżący nr 12/2007 - Informacja poufna(137,4 kB)pobierz
13.03.2007 r. - Raport bieżący nr 11/2007 - Porozumienie dotyczące połączenia HOOP S.A. z KOFOLA HOLDING A.S.(145,3 kB)pobierz
26.02.2007 r. - Raport bieżący nr 10/2007 - Asymilacja akcji w KDPW S.A.(88,3 kB)pobierz
23.02.2007 r. - Raport bieżący nr 9/2007 - Rejestracja akcji w KDPW S.A.(87,1 kB)pobierz
22.02.2007 r. - Raport bieżący nr 8/2007 - Dopuszczenie i wprowadzenie akcji na GPW(140,6 kB)pobierz
16.02.2007 r. - Raport bieżący nr 7/2007 - Rejestracja akcji w KDPW S.A.(137,5 kB)pobierz
14.02.2007 r. - Raport bieżący nr 6/2007 - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5 % na WZA(147,5 kB)pobierz
14.02.2007 r. - Raport bieżący nr 5/2007 - Uchwały powzięte przez NWZA (dotyczy raportu nr 2/2007)(138,4 kB)pobierz
02.02.2007 r. - Raport bieżący nr 4/2007 - Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego w spółce zależnej(143,7 kB)pobierz