Raporty bieżące 2005

Poniżej publikujemy raporty bieżące spółki Hoop S.A. z roku 2005 w wersji elektronicznej (format PDF) w kolejności chronologicznej (począwszy od najnowszych).


22.12.2005 r. - Raport bieżący nr 29/2005 - Informacja poufna(137,6 kB)pobierz
21.12.2005 r. - Raport bieżący nr 28/2005 - Informacja poufna(137,6 kB)pobierz
06.12.2005 r. - Raport bieżący nr 27/2005 - Odwołanie prokury(111,3 kB)pobierz
13.10.2005 r. - Raport bieżący nr 26/2005 - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5 % na WZA(123,6 kB)pobierz
13.10.2005 r. - Raport bieżący nr 25/2005 - Uchwały podjęte przez NWZA(137,7 kB)pobierz
11.10.2005 r. - Raport bieżący nr 24/2005 - Jednolity tekst statutu(114,1 kB)pobierz
Załącznik do raportu bieżącego nr 24/2005 - Jednolity tekst statutu HOOP Spółki Akcyjnej(278,4 kB)pobierz
03.10.2005 r. - Raport bieżący nr 23/2005 - Projekty uchwał NWZA(174,8 kB)pobierz
19.09.2005 r. - Raport bieżący nr 22/2005 - Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy(113,2 kB)pobierz
22.08.2005 r. - Raport bieżący nr 21/2005 - Wybór biegłego rewidenta(71,7 kB)pobierz
28.07.2005 r. - Raport bieżący nr 20/2005 - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5 % na WZA(73,1 kB)pobierz
28.07.2005 r. - Raport bieżący nr 19/2005 - Uchwały powzięte przez WZA(193 kB)pobierz
13.07.2005 r. - Raport bieżący nr 17/2005 - Projekty uchwał WZA(159,9 kB)pobierz
13.07.2005 r. - Raport bieżący nr 16/2005 - Ocena Spółki przez Radę Nadzorczą(156,5 kB)pobierz
01.07.2005 r. - Raport bieżący nr 15/2005 - Korekta opinii i raportu biegłego rewidenta(125,3 kB)pobierz
30.06.2005 r. - Raport bieżący nr 14/2005 - Uzupełnienie raportu rocznego SAR-2004(78,4 kB)pobierz
30.06.2005 r. - Raport bieżący nr 13/2005 - Oświadczenie Zarządu dotyczące zasad ładu korporacyjnego.(566,9 kB)pobierz
28.06.2005 r. - Raport bieżący nr 12/2005 - Termin publikacji jednostkowego raportu rocznego.(67,8 kB)pobierz
08.06.2005 r. - Raport bieżący nr 11/2005 - Przesunięcie terminu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy(88,1 kB)pobierz
18.05.2005 r. - Raport bieżący nr 10/2005 - Korekta raportu okresowego – znaczni akcjonariusze(72,5 kB)pobierz
26.04.2005 r. - Raport bieżący nr 9/2005 - Znaczne pakiety akcji(69,4 kB)pobierz
25.03.2005 r. - Raport bieżący nr 8/2005 - Jednolity tekst statutu(398,9 kB)pobierz
28.01.2005 r. - Raport bieżący nr 7/2005 - Uchwały powzięte przez NWZA(201,7 kB)pobierz
28.01.2005 r. - Raport bieżący nr 6/2005 - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5 % na WZA(73,1 kB)pobierz
28.01.2005 r. - Raport bieżący nr 5/2005 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2005 r.(85,1 kB)pobierz
19.01.2005 r. - Raport bieżący nr 4/2005 - Projekty uchwał NWZA(217,5 kB)pobierz
18.01.2005 r. - Raport bieżący nr 3/2005 - Wybór audytora(72,2 kB)pobierz
06.01.2005 r. - Raport bieżący nr 2/2005 - Sprzedaż akcji Spółki przez Członków Zarządu(71,1 kB)pobierz
04.01.2005 r. - Raport bieżący nr 1/2005 - Przystąpienie do ESPI(67,9 kB)pobierz