Raporty bieżące 2003

Poniżej publikujemy raporty bieżące spółki Hoop S.A. z 2003 r. w wersji elektronicznej (format PDF) w kolejności chronologicznej (począwszy od najnowszych).


12.12.2003 r.Hoop S.A. - Raport bieżący nr 74/2003 - Zakup udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Megapack i zbycie udziału w DH Megapack(86,3 kB)pobierz
04.12.2003 r. - Raport bieżący nr 73/2003 - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5 % na NWZA(75,9 kB)pobierz
03.12.2003 r. - Raport bieżący nr 72/2003 - Zakup akcji Spółki przez członka zarządu(72,2 kB)pobierz
02.12.2003 r. - Raport bieżący nr 71/2003 - Zakup akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej(72,3 kB)pobierz
26.11.2003 r. - Raport bieżący nr 70/2003 - Wybór audytora(62,2 kB)pobierz
26.11.2003 r. - Raport bieżący nr 69/2003 - Uchwały powzięte przez NWZA(70,7 kB)pobierz
Załącznik do raportu 69/2003 - Statut HOOP Spółki Akcyjnej(282,9 kB)pobierz
Załącznik do raportu 69/2003 - ZAŁĄCZNIK NR 1 do protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HOOP S.A. z dnia 26 listopada 2003 roku(273,5 kB)pobierz
Załącznik do raportu 69/2003 - ZAŁĄCZNIK NR 2 do protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HOOP S.A. z dnia 26 listopada 2003 roku(161,5 kB)pobierz
17.11.2003 r. - Raport bieżący nr 68/2003 - Projekty uchwał NWZA(70,3 kB)pobierz
Załącznik do raportu 68/2003 - Projekty uchwał HOOP S.A. 26.11.2003(278,6 kB)pobierz
Załącznik do raportu 68/2003 - ZAŁĄCZNIK NR 1 do protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HOOP S.A. z dnia 26 listopada 2003 roku(288,5 kB)pobierz
Załącznik do raportu 68/2003 - ZAŁĄCZNIK NR 1 do protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HOOP S.A. z dnia 26 listopada 2003 roku(163,4 kB)pobierz
14.11.2003 r. - Raport bieżący nr 67/2003 - Nabycie znaczących aktywów finansowych(72,3 kB)pobierz
04.11.2003 r. - Raport bieżący nr 66/2003 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy(125,4 kB)pobierz
Załącznik do raportu 66/2003 - Statut HOOP Spółki Akcyjnej(260,2 kB)pobierz
30.10.2003 r. - Raport bieżący nr 65/2003 - Zmiana formy i terminów przekazywania raportów kwartalnych w 2003 r.(61,4 kB)pobierz
05.09.2003 r. - Raport bieżący nr 64/2003 - Rejestracja akcji serii E w KDPW(62,8 kB)pobierz
04.09.2003 r. - Raport bieżący nr 63/2003 - Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii E(75 kB)pobierz
03.09.2003 r. - Raport bieżący nr 62/2003 - Złożenie wniosków: do KDPW o zarejestrowanie akcji serii E i GPW o wpowadzenie do obrotu(76 kB)pobierz
02.09.2003 r. - Raport bieżący nr 61/2003 - Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego.(80,1 kB)pobierz
21.08.2003 r. - Raport bieżący nr 60/2003 - Porozumienie akcjonariuszy HOOP S.A.(67,9 kB)pobierz
18.08.2003 r. - Raport bieżący nr 59/2003 - Zmiany w radzie nadzorczej(71 kB)pobierz
14.08.2003 r. - Raport bieżący nr 58/2003 - Wybór audytora(62,8 kB)pobierz
13.08.2003 r. - Raport bieżący nr 57/2003 - Znaczne pakiety akcji(63,3 kB)pobierz
08.08.2003 r.- Raport bieżący nr 56/2003 - Znaczne pakiety akcji(79,1 kB)pobierz
07.08.2003 r. - Raport bieżący nr 55/2003 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2003 r.(63,3 kB)pobierz
05.08.2003 r. - Raport bieżący nr 54/2003 - Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii D oraz praw do akcji serii E(80,8 kB)pobierz
04.08.2003 r. - Raport bieżący nr 53/2003 - Wniosek do KDPW i GPW(59,9 kB)pobierz
04.08.2003 r. - Raport bieżący nr 52/2003 - Przydział akcji serii E.(76,7 kB)pobierz
31.07.2003 r. - Raport bieżący nr 51/2003 - Wyznaczenie przez CeTO ostatniego dnia obrotu akcjami serii D(62,1 kB)pobierz
31.07.2003 r. - Raport bieżący nr 50/2003 - Aktualizacja treści prospektu w związku z ustaleniem ceny emisyjnej(80,1 kB)pobierz
30.07.2003 r. - Raport bieżący nr 49/2003 - Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E oraz ceny sprzedaży akcji serii D(75,4 kB)pobierz
30.07.2003 r. - Raport bieżący nr 48/2003 - Zmiana minimalnej ceny na potrzeby budowania księgi popytu na akcje HOOP S.A.(72,3 kB)pobierz
29.07.2003 r. - Raport bieżący nr 47/2003 - Wniosek do CTO o wyznaczenie ostatniego dnia obrotu(63,9 kB)pobierz
29.07.2003 r. - Raport bieżący nr 46/2003 - Termin wprowadzenia akcji serii D do obrotu na GPW.(63,6 kB)pobierz
28.07.2003 r. - Raport bieżący nr 45/2003 - Proces budowy księgi popytu(71,6 kB)pobierz
28.07.2003 r. - Raport bieżący nr 44/2003 - Wyniki za I półrocze 2003 r.(175,3 kB)pobierz
25.07.2003 r. - Raport bieżący nr 43/2003 - Aktualizacja treści prospektu emisyjnego(71,1 kB)pobierz
23.07.2003 r. - Raport bieżący nr 42/2003 - Zamiary Głównych Akcjonariuszy.(78 kB)pobierz
23.07.2003 r. - Raport bieżący nr 41/2003 - Termin subskrypcji akcji serii E(62,2 kB)pobierz
22.07.2003 r. - Raport bieżący nr 40/2003 - Dodatkowe informacje dotyczące działalności Spółki HOOP S.A.(91 kB)pobierz
18.07.2003 r. - Raport bieżący nr 39/2003 - Akt oskarżenia przeciwko panu Jarosławowi Supłaczowi.(71,7 kB)pobierz
17.07.2003 r. - Raport bieżący nr 38/2003 - Wniosek do CeTO i GPW.(61,8 kB)pobierz
16.07.2003 r. - Raport bieżący nr 37/2003 - Zmiana terminów oferty.(62,6 kB)pobierz
16.07.2003 r. - Raport bieżący nr 36/2003 - Aktualizacja treści prospektu emisyjnego(70,7 kB)pobierz
16.07.2003 r. - Raport bieżący nr 35/2003 - Aktualizacja treści prospektu emisyjnego(73 kB)pobierz
14.07.2003 r. - Raport bieżący nr 34/2003 - Wyznaczenie ostatniego dnia obrotu akcjami serii D spółki HOOP S.A.(71,9 kB)pobierz
11.07.2003 r. - Raport bieżący nr 33/2003 - Przychody za drugi kwartał 2003 r.(74,9 kB)pobierz
11.07.2003 r. - Raport bieżący nr 32/2003 - Termin wprowadzenia akcji serii D do obrotu na GPW.(64,8 kB)pobierz
11.07.2003 r. - Raport bieżący nr 31/2003 - Aktualizacja treści prospektu emisyjnego(72 kB)pobierz
10.07.2003 r. - Raport bieżący nr 30/2003 - Aktualizacja treści prospektu emisyjnego(76,3 kB)pobierz
09.07.2003 r. - Raport bieżący nr 29/2003 - Aktualizacja treści prospektu emisyjnego(74,3 kB)pobierz
07.07.2003 r. - Raport bieżący nr 28/2003 - Sprostowanie treści prospektu emisyjnego.(74,6 kB)pobierz
07.07.2003 r. - Raport bieżący nr 27/2003 - Przedział cenowy na potrzeby budowania księgi popytu na akcje HOOP S.A. serii E i D.(78,6 kB)pobierz
30.06.2003 r. - Raport bieżący nr 26/2003 - Oświadczenie Zarządu dotyczące zasad ładu korporacyjnego(73,1 kB)pobierz
24.06.2003 r. - Raport bieżący nr 25/2003 - Oświadczenie Zarządu.(70,7 kB)pobierz
18.06.2003 r. - Raport bieżący nr 24/2003 - Dopuszczenie przez KPWiG akcji serii E do publicznego obrotu oraz wnisek do CeTO o wycofanie z obrotu.(68,5 kB)pobierz
12.06.2003 r. - Raport bieżący nr 23/2003 - Wykaz akcjonariuszy(63,1 kB)pobierz
06.06.2003 r. - Raport bieżący nr 22/2003 - Uchwały powzięte przez ZWZA.(119,6 kB)pobierz
05.06.2003 r. - Raport bieżący nr 21/2003 - Dopuszczenie przez Radę GPW do obrotu giełdowego akcji zwykłych(90,8 kB)pobierz
02.06.2003 r. - Raport bieżący nr 20/2003 - Uchwały ZWZA oraz ogłoszenie przerwy w obradach(111,3 kB)pobierz
02.06.2003 r. - Raport bieżący nr 19/2003 - Złożenie wniosku do GPW o dopuszczenie do obrotu na rynku(73 kB)pobierz
30.05.2003 r.- Raport bieżący nr 18/2003 - Złożenie prospektu do KPWiG(72,6 kB)pobierz
23.05.2003 r. - Raport bieżący nr 17/2003 - Projekty uchwał ZWZA(122,6 kB)pobierz
14.05.2003 r. - Raport bieżący nr 16/2003 - Zmiana terminu przekazania raportów okresowych(59,8 kB)pobierz
09.05.2003 r. - Raport bieżący nr 15/2003 - Odwołanie i zwołanie na inny termin ZWZA(79,9 kB)pobierz
08.05.2003 r. - Raport bieżący nr 14/2003 - Wykaz akcjonariuszy(62,9 kB)pobierz
30.04.2003 r. - Raport bieżący nr 13/2003 - Uchwały podjęte na NWZA(95 kB)pobierz
23.04.2003 r. - Raport bieżący nr 12/2003 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy(82,3 kB)pobierz
18.04.2003 r. - Raport bieżący nr 11/2003 - Projekt uchwały NWZA(97,3 kB)pobierz
07.04.2003 r. - Raport bieżący nr 10/2003 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy(74,7 kB)pobierz
28.02.2003 r. - Raport bieżący nr 9/2003 - Transakcja z podmiotem powiązanym(72,9 kB)pobierz
17.02.2003 r. - Raport bieżący nr 8/2003 - Wprowadzenie do obrotu na rynku akcji serii D.(62,9 kB)pobierz
13.02.2003 r. - Raport bieżący nr 7/2003 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2003 r.(60,8 kB)pobierz
13.02.2003 r. - Raport bieżący nr 6/2003 - Rejestracja akcji serii D w KDPW, wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku(65,1 kB)pobierz
06.02.2003 r. - Raport bieżący nr 5/2003 - Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku(71,9 kB)pobierz
23.01.2003 r. - Raport bieżący nr 4/2003 - Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego(75,7 kB)pobierz
23.01.2003 r. - Raport bieżący nr 3/2003 - Wynik finansowy spółki po IV kwartale 2002 r.(72,4 kB)pobierz
06.01.2003 r. - Raport bieżący nr 2/2003 - Przystąpienie do systemu Emitent(66,3 kB)pobierz
03.01.2003 r. - Raport bieżący nr 1/2003 - Przydział akcji emisji serii D(77,1 kB)pobierz