Raporty bieżące 2009

Poniżej publikujemy raporty bieżące spółki KOFOLA S.A. z roku 2009 w kolejności chronologicznej (począwszy od najnowszych).


18.12.2009 Raport bieżący nr 30/2009 - Wykaz akcjonariuszy obecnych na NWZA(138,4 kB)pobierz
18.12.2009 Raport bieżący nr 29/2009 - Uchwały powzięte na NWZA(272,9 kB)pobierz
20.11.2009 Raport bieżący nr 28/2009 - Projekty uchwał NWZA(239,1 kB)pobierz
20.11.2009 Raport bieżący nr 27/2009 - Zwołanie NWZA(214,6 kB)pobierz
14.08.2009 Raport bieżący nr 26/2009 - Zmiana Statutu Spółki(135 kB)pobierz
08.07.2009 Raport bieżący nr 25/2009 - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na ZWZA(139,5 kB)pobierz
30.06.2009 Raport bieżący nr 24/2009 - Raport w sprawie nie zastosowania zasady ładu korporacyjnego(139,1 kB)pobierz
30.06.2009 Raport bieżący nr 23/2009 - Zmiany w organach Spółki(146,3 kB)pobierz
30.06.2009 Raport bieżący nr 22/2009 - Uchwały powzięte na ZWZA/WYPŁATA dywidenty(289 kB)pobierz
29.06.2009 Raport bieżący nr 21/2009 - Ocena Rady Nadzorczej sytuacji spółki(124,7 kB)pobierz
16.06.2009 Raport bieżący nr 20/2009 - Projekty uchwał ZWZA(288,5 kB)pobierz
05.06.2009 Raport bieżący nr 19/2009 - Zwołanie ZWZA(130,5 kB)pobierz
29.05.2009 Raport bieżący nr 18/2009 - Korekta raportów rocznych R/2008 i RS/2008(70,4 kB)pobierz
20.05.2009 Raport bieżący nr 17/2009 - Wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w 2008 roku(154,2 kB)pobierz
07.04.2009 Raport bieżący nr 16/2009 - Tekst jednolity Statutu(267,3 kB)pobierz
07.04.2009 Raport bieżący nr 15/2009 - Rejestracja połączenia, podwyższenie kapitału zakładowego(151,7 kB)pobierz
30.03.2009 Raport bieżący nr 14/2009 - Nowe terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 r.(61,9 kB)pobierz
11.03.2009 Raport bieżący nr 13/2009 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych(147,4 kB)pobierz
10.03.2009 Raport bieżący nr 12/2009 - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na NWZA(143,8 kB)pobierz
04.03.2009 Raport bieżący nr 11/2009 - Uchwały powzięte na NWZA(220,2 kB)pobierz
25.02.2009 Raport bieżący nr 10/2009 - Stanowisko Zarządu w sprawie planowanego połączenia ze spółkami: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI WÓD MINERALNYCH WODA GRODZISKA SP. Z O.O. oraz PAOLA S.A. wraz z uzasadnieniem(166,7 kB)pobierz
18.02.2009 Raport bieżący nr 9/2009 - Projekty uchwał NWZA(233,1 kB)pobierz
06.02.2009 Raport bieżący nr 8/2009 - Zwołanie NWZA(222,5 kB)pobierz
30.01.2009 Raport bieżący nr 7/2009 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 r.(57,1 kB)pobierz
15.01.2009 Raport bieżący nr 6/2009 - Raport w sprawie zaprzestania niestosowania zasady ładu korporacyjnego(142,1 kB)pobierz
15.01.2009 Raport bieżący nr 5/2009 - Sprawozdanie Zarządu KOFOLA S.A. uzasadniające połączenie spółki KOFOLA S.A. ze spółkami: Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. i PAOLA S.A.(171 kB)pobierz
15.01.2009 Raport bieżący nr 4/2009 - Tekst jednolity statutu(104,3 kB)pobierz
07.01.2009 Raport bieżący nr 3/2009 - Raport w sprawie nie zastosowania zasady ładu korporacyjnego(141,1 kB)pobierz
07.01.2009 Raport bieżący nr 2/2009 - Zmiany w organach spółki(158,2 kB)pobierz
06.01.2009 Raport bieżący nr 1/2009 - Opinia biegłego rewidenta z badania planu połączenia spółek KOFOLA S.A. (uprzednio KOFOLA-HOOP S.A.) oraz PAOLA S.A. i P.P.W.M. WODA GRODZISKA sp. z o.o.(152,7 kB)pobierz
Załącznik do raportu 4/2009 - Tekst jednolity statutu(223,5 kB)pobierz