Raporty okresowe 2014

Poniżej zamieszczamy raporty okresowe 2014 w wersji elektronicznej do pobrania.


Skonsolidowany Raport Roczny 2014(3,8 MB)pobierz
Raport bieglego rewidenta skonsolidowany Kofola 2014(6,9 MB)pobierz
Jednostkowy Raport Roczny 2014(1,9 MB)pobierz
Raport bieglego rewidenta jednostkowy Kofola 2014(5,7 MB)pobierz
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za 9M2014(3,3 MB)pobierz
Skonsolidowany raport półroczny 1H2014(2,7 MB)pobierz
Raport bieglego rewidenta skonsolidowany Kofola 1H2014(228,7 kB)pobierz
Raport bieglego rewidenta jednostkowy Kofola 1H2014(213,1 kB)pobierz
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny 1Q2014(2,7 MB)pobierz