Prospekt Emisyjny

Elektroniczna wersja prospektu jest publikowana jedynie w celach informacyjnych.

Prospekt w formie drukowanej został udostępniony do publicznej wiadomości w siedzibie Emitenta (Warszawa, ul. Powązkowska 15), siedzibie Oferującego (Warszawa, ul. Emilii Plater 53), w POK-ach biur maklerskich - Członków Konsorcjum Dystrybucyjnego, w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. (Warszawa, ul. Książęca 4), Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Warszawa, ul. Mazowiecka 13).

Organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym, który udzielił zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu papierów wartościowych objętych prospektem jest Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, której działanie ogranicza się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym w subskrypcji akcji objętych prospektem można uczestniczyć wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na terytoriach innych państw prospekt może być traktowany wyłącznie jako materiał informacyjny.


Prospekt emisyjny - wersja elektroniczna(7,8 MB)pobierz
Załączniki do prospektu emisyjnego - wersja elektroniczna(1 MB)pobierz
Kofola S.A. - Prospekt emisyjny obligacji(1,8 MB)pobierz