Historia operacji na akcjach

 

 

Wykluczenie z obortu (delisting)
15-03-2016 Z dniem 15 marca 2015 r. akcje Kofola S.A. zostały wykluczone z obrotu na  Giełdzie Papierów wartościowych w Warszawie. Delisting Kofola S.A. jest jednym z etapów reorganizacji Grupy Kofola Group dla której Kofola ČeskoSlovensko a.s. jest główną spółką holdingową, której akcjie są notowane zarówno na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze jak i Giełdzie Papierów Wartościowych w Waszawie.
Pierwsze notowanie

06-08-2003

Pierwsze notowanie praw do akcji serii E oraz akcji serii D.
Dywidenda

23-06-2014

Podjęcie uchwały przez WZA w sprawie wypłaty dywidendy, na którą zostanie przeznaczony fundusz dywidendowy utworzony w kapitale rezerwowym w wysokości 17,0 mln zł, tj. 0,65 zł na jedną akcję.

24-06-2013

Podjęcie uchwały przez WZA w sprawie wypłaty dywidendy, na którą zostanie przeznaczony cały zysk netto za 2012 r. w wysokości 11,8 mln zł oraz część z funduszu dywidendowego utworzonego w kapitale rezerwowym w wysokości 11,5 mln zł, tj. 0,89 zł na jedną akcję.
25-06-2012 Podjęcie uchwały przez WZA w sprawie wypłaty dywidendy, na którą zostanie przeznaczony cały zysk netto za 2011 r. w wysokości 22,6 mln zł oraz część z funduszu dywidendowego utworzonego w kapitale rezerwowym w wysokości 0,7 mln zł, tj. 0,89 zł na jedną akcję.
29-06-2011 Podjęcie uchwały przez WZA w sprawie podziału zysku za 2010 r. w wysokości 25,2 mln zł w następujący sposób: 16,2 mln zł zostało przeznaczonych na wypłatę dywidendy, tj. 0,62 zł na jedną akcję Spółki, a 9,0 mln zł na kapitał rezerwowy (fundusz dywidendowy).
30-06-2010 Podjęcie uchwały przez WZA w sprawie wypłaty dywidendy, na którą zostanie przeznaczony cały zysk netto za 2009 r. w wysokości 1,6 mln zł oraz część kapitału zapasowego w wysokości 23,5 mln zł, tj. 0,96 zł na jedną akcję.
30-06-2009 Podjęcie uchwały przez WZA w sprawie podziału zysku za 2008 r. w wysokości 16,9 mln zł w następujący sposób: 16,7 mln zł zostało przeznaczonych na wypłatę dywidendy, tj. 0,64 zł na jedną akcję Spółki, a 237,3 tys. zł na kapitał zapasowy.
27-06-2007 Podjęcie uchwały przez WZA w sprawie podziału zysku za 2006 r. w wysokości 12,7 mln zł w następujący sposób: 7,9 mln zł zostało przeznaczonych na wypłatę dywidendy, tj. 0,61 zł na jedną akcję oraz 4,7 mln zł na kapitał zapasowy.
28-06-2006 Podjęcie uchwały przez WZA w sprawie podziału zysku za 2005 r. w wysokości 3,4 mln zł w następujący sposób: 2,5 mln zł zostało przeznaczonych na wypłatę dywidendy, tj. 0,20 zł na jedną akcję oraz 871,0 tys. zł na kapitał zapasowy.
31-08-2004 Podjęcie uchwały przez WZA w sprawie podziału zysku za 2003 r. w wysokości 1,4 mln zł w następujący sposób: 1,2 mln zł zostało przeznaczonych na wypłatę dywidendy, tj. 0,10 zł na jedną akcję oraz 115,6 tys. zł na kapitał zapasowy.