Akcje i emisje

Kofola S.A. zostala rozwiązana 1 sierpnia 2016 r. w połączeniu w którym spółką Przejmującą jest Kofola ČeskoSlovensko a.s.