Statut Kofola S.A.

Poniżej publikujemy tekst jednolity Statutu KOFOLA S.A. w wersji elektronicznej (format PDF).


STATUT KOFOLA S.A. tekst jednolity objemujący ostatnie zmiany zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS w dniu 28.08.2015 r.(446,1 kB)pobierz