Informacje ogólne

W rezultacie połączenia transgranicznego ze spółką Kofola ČeskoSlovensko a.s.  (http://investor.kofola.cz) jako Spółką Przejmującą  - spółka Kofola S.A.  z dniem 1 sierpnia 2016 r. została rozwiązana.