Zachęcająca reakcja rynku na ofertę publiczną akcji Kofola ČeskoSlovensko a.s.

Kofola ČeskoSlovensko a.s. ("Kofola" lub "Spółka") ogłasza ostateczną cenę emisyjną akcji oferowanych w ramach IPO na 510 CZK za akcję. Całkowita wartość Oferty wyniosła 765 mln CZK. Zainteresowanie na rynku i popyt pozytywnie zaskoczyło Spółkę.

Kluczowe informacje

  • Cena emisyjna dla inwestorów detalicznych i instytucjonalnych została ustalona na poziomie 510 CZK.
  • Ekwiwalent ceny emisyjnej w złotych polskich (dla celów Oferty w Polsce) wynosi 80,53 PLN zgodnie z dzisiejszym kursem wymiany walut ogłoszonym przez Narodowy Bank Czech, który wynosi 6,333 CZK/PLN.
  • W ramach Oferty przydzielono łącznie 1.500.000 akcji, w tym 275.000 akcji nowej emisji („Nowe Akcje”) oraz 1.225.000 istniejących akcji będących w posiadaniu CED Group S. à r. l. spółki będącej własnością Polish Enterprise Fund VI , któremu doradza Enterprise Investors,
  • Całkowita wartość oferty wynosi 765 mln CZK.
  • Całkowita wartość popytu na Ofertę ze strony inwestorów detalicznych w Czechach, Polsce i na Słowacji wyniosła prawie 130 milionów CZK. Zapisy inwestorów detalicznych na akcje zostały pokryte w całości . Inwestorom detalicznym przydzielono około 252,000 Oferowanych Akcji.

Środki pozyskane z emisji Kofola zamierza spożytkować na sfinansowanie wdrożenia nowej strategii. Pozostała ewentualnie nadwyżka środków bedzie wykorzystana na ogólne cele korporacyjne.  

Akcje Kofola ČeskoSlovensko a.s. (ISIN CZ0009000121) będą w obrocie na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych począwszy od 2 grudnia 2015 (z zastrzeżeniem, że 275.000 akcji nowej emisji, które zostaną dopuszczone do obrotu w Pradze 3 grudnia 2015 r.), rozpoczęcie obrotów akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spodziewane jest 9 grudnia 2015 r.

Grupa Kofola jest jednym z najważniejszych producentów napojów bezalkoholowych z siedmioma głównymi zakładami produkcyjnymi na czterech rynkach europejskich. Łącznie Grupa Kofola zatrudnia około 1900 osób (nie licząc zakładu produkcyjnego w Rosji).

Do asortymentu spółki Kofola CS należy tradycyjny napój typu „cola” według oryginalnej receptury  Kofola, woda źródlana Rajec, szereg syropów Jupi, napój winogronowy Vinea, napoje dla dzieci Jupik, napoje energetyczne Semtex i trzy tradycyjne marki czechosłowackie Chito, Top Topic i Citro Cola. Do najnowszych innowacji należą soki owocowe i warzywne UGO. Na licencji produkujemy i dystrybuujemy napoje RC Cola i Orangina. W lutym 2013 roku Kofola została wyłącznym dystrybutorem marek Evian i Badoit na Czechy i Słowację a w październiku 2013 została oficjalnym dystrybutorem tradycyjnej wody mineralnej ze zdrojów leczniczych Vincentka dla czeskich sklepów detalicznych i gastronomii. Od początku 2015 roku Kofola jest wyłącznym dystrybutorem produktów Rauch na terenie Republiki Czeskiej i Słowacji.

Asortyment spółki Hoop Polska, sprzedającej produkty Kofola na rynku polskim, obejmuje syropy Paola, Hoop Cola i napoje dla dzieci Jupik. Te marki główne uzupełniają napoje owocowe Jupi, Mr. Max, Frutti, wody Arctic, Grodziska i sprzedawany na licencji napój Pickwick.

Najnowszym członkiem rodziny Grupy Kofola jest słoweńska spółka Radenska, producent wód mineralnych.

Zastrzeżenie prawne

Niniejsza publikacja nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanady oraz Japonii. Oferowanie lub sprzedaż papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych jest możliwe tylko po dokonaniu rejestracji w Stanach Zjednoczonych, na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ("Ustawa o Papierach Wartościowych"), albo w oparciu o wynikający z tej ustawy wyjątek od obowiązku rejestracji. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszej publikacji, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. W Stanach Zjednoczonych nie będzie przeprowadzana żadna publiczna oferta tych papierów wartościowych.

Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Kofola ČeskoSlovensko a.s. („Spółka”). Prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z publiczną ofertą akcji Spółki i dopuszczeniem ich do obrotu na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych („PSE”) oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie akcji Spółki w Czechach, na Słowacji i w Polsce („Oferta”). Spółka będzie mogła przeprowadzić Ofertę po zatwierdzeniu Prospektu przez Czeski Bank Narodowy ("CNB"), będący organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Czechach oraz po udostepnieniu Prospektu przez Spółkę do publicznej wiadomości, a w Polsce dodatkowo po otrzymaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce, od CNB dokumentu potwierdzającego zatwierdzenie Prospektu wraz z kopią Prospektu i tłumaczeniem podsumowania Prospektu na język polski, a na Słowacji dodatkowo po otrzymaniu przez Słowacki Bank Narodowy, będący organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym na Słowacji, od CNB dokumentu potwierdzającego zatwierdzenie Prospektu wraz z kopią Prospektu i tłumaczeniem podsumowania Prospektu na język słowacki. W związku z Ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na PSE i GPW, Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej (http://investor.kofola.cz/en).