Wysokie ceny surowców obniżyły Grupie Kofola wskaźnik EBITDA

Grupie Kofola, której większościowy udział pozostaje w rękach czeskich założycieli, udało się w 1. kwartale 2011 roku zwiększyć skonsolidowane przychody o 19% i obniżyć koszty eksploatacyjne o 3,4%. Jednakże z powodu wysokich cen surowców, jej wskaźnik EBITDA obniżył się o 45%.

Pierwszy kwartał dla Kofoli minął pod znakiem wysokich cen surowców. Mimo, że dzięki trwającej restrukturyzacji, udało się obniżyć koszty eksploatacyjne (logistyczne, sprzedażowe i administracyjne) o 3,4 %, nie wystarczyło to razem z powyższymi przychodami na pokrycie ekstremalnie wysokich cen surowców, które w przypadku głównych grup towarowych osiągnęły nie notowane do tej pory wartości. Ceny na światowych rynkach cukru i ropy wzrosły w ciągu roku o ponad 40%.

„W czasie pierwszego kwartału staraliśmy się pokryć wzrost kosztów produkcji, które są spowodowane wysokimi cenami surowców, jednakże jeżeli koszty nadal będą rosły, będziemy zmuszeni podnieść ceny niektórych naszych produktów“.– wyjaśnia Jannis Samaras, Prezes Zarządu i większościowy akcjonariusz Grupy Kofola.

Pomimo straty, udało się Kofoli wygenerować pozytywny cash-flow z działalności eksploatacyjnej. Kofola pracowała nad akwizycją firmy napojowej Pinelli, którą przed trzema tygodniami pomyślnie zakończyła podpisaniem umowy o sprzedaży. Portfolio Kofoli poszerzyło się w ten sposób o napoje energetyczne Semtex i Erektus. Segment napojów energetycznych należy do rosnących, i zarówno w Czechach, jak i na Słowacji wciąż jest jeszcze miejsce na rynku dla krajowego gracza.

Ponieważ w tym roku Wielkanoc była dopiero w kwietniu, utargi wyniki za pierwszy kwartał nie odzwierciedliły tego jednego z najbardziej atrakcyjnych okresów pod względem biznesowym w roku. Jednak pierwszy kwartał pokazał dobre wyniki sprzedaży, zwłaszcza w Polsce i w Rosji.

„Sprzedaż w Polsce wzrosła o 8%, jednym z czynników, które za to odpowiadają, jest na pewno pomyślna restrukturyzacja, rozpoczęta jesienią ubiegłego roku” – mówi Martin Mateáš, Prezes Zarządu Hoop Polska, spółki należącej do Grupy Kofola.