Wypłata dywidendy

Walne Zgromadzenie KOFOLA SA zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę za rok 2011 r. 23 mln zł

Dywidenda na akcję wyniesie 0,89 PLN

Dniem dywidendy będzie 25 września 2012 rok, a dniem jej wypłaty 06 grudnia 2012

W 2011 roku zysk netto KOFOLA SA wyniósł 22.614 tys. PLN i został przeznaczony w całości na dywidendę.

Akcjonariusze zdecydowali ponadto o przeznaczeniu 679 tys. PLN z funduszu dywidendowego utworzonego w kapitale rezerwowym.