Wyniki wezwania do sprzedaży akcji spółki Kofola-HOOP S.A.

Dom Maklerski BZ WBK S.A., jako podmiot pośredniczący w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Kofola-HOOP Spółka Akcyjna, ogłoszonym w dniu 29 września 2008 r. przez CED Group S. a r.l. z siedzibą w Luksemburgu („CED Group”) poinformował, że w wyniku wezwania zawarto w dniu 10 listopada 2008 r. transakcje, których przedmiotem było 11.111.959 akcji. Wzywający nabył wszystkie akcje objęte zapisami.

Transakcja nabycia przez CED Group, spółkę w pełni kontrolowaną przez Polish Enterprise Fund VI, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors, 42,45 % pakietu akcji Kofola-Hoop SA, opiewa na łączną kwotę 480.036.628,80 złotych.

Większość udziałów (57%) pozostaje w rekach czeskich właścicieli: rodziny Samaras (KSM Investments) oraz Rene Musila i Tomasa Jendrejka.

Wezwanie na akcje Kofola-Hoop było jednym z największych wezwań ogłoszonych dotąd na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.