Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Hoop Polska Sp. z o.o.

W dniu 16.11.2009r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników HOOP Polska Sp. z o.o. podjęło uchwałę w przedmiocie odwołania Pana Jannisa Samarasa z funkcji Prezesa Zarządu HOOP Polska Sp. z o.o. Jednocześnie z dniem 16.11.2009r. powołano na stanowisko Prezesa Zarządu HOOP Polska Sp. z o.o. Pana Krzysztofa Grudzińskiego.