Skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej HOOP S.A. po trzech kwartałach 2003 roku


HOOP S.A., czołowy producent napojów oraz wody mineralnej w Polsce, systematycznie umacnia wyniki finansowe oraz pozycję rynkową. Po trzech kwartałach 2003 roku skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej HOOP S.A. wyniósł 12 517 tys. zł. Jednocześnie skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów wyniosły narastająco po trzech kwartałach 2003 roku 283 809 tys. zł * i były o 11 733 tys. zł wyższe niż w analogicznym okresie 2002 roku ( 272 076 tys. zł ), co oznacza wzrost o 4,3 %.

*Chcąc doprowadzić przychody ze sprzedaży z 2003 roku do pełnej porównywalności z rokiem 2002 należy zwiększyć przychody ze sprzedaży produktów o 9 849 tys. zł, z czego kwota 1.139 tys. zł. dotyczy I kwartału , kwota 3.180 tys. zł. dotyczy II kwartału , a kwota 5.530 tys. zł. dotyczy III kwartału 2003 roku.

HOOP S.A. zanotował również znaczący wzrost udziału w poszczególnych segmentach krajowego rynku napojów gazowanych oraz wody mineralnej.

Najbardziej widoczny wzrost udziału w rynku został dokonany w segmencie wody mineralnej ,gdzie w wyniku realizacji strategii intensywnego wsparcia reklamowego woda mineralna Arctic osiągnęła 6,8 % udział w rynku, co oznacza wzrost o 2,7 punktów procentowych w ciągu bieżącego roku 2003 ( 4,1 % w styczniu 2003 r. Dane : ACNielsen ).

W rynku napojów gazowanych HOOP S.A. zwiększył swój udział z 10,4 % w styczniu 2003 r. do 11,4 % we wrześniu 2003 r. wyprzedzając tym samym koncern PepsiCo. pod względem ilości wyprodukowanych napojów gazowanych. ( ACNielsen IX 2003 )

W omawianym okresie HOOP S.A. zanotował jednak spadek udziałów w rynku napojów niegazowanych z 19 % w styczniu 2003 do 15,5 % we wrześniu 2003 r. Sytuacja ta wynika głównie z faktu dużego wzrostu rynku napojów w opakowaniach 3 L., gdzie dotychczas HOOP S.A. nie był obecny. W celu zwiększenia udziału HOOP S.A. uruchomił nową linię produkcyjną w zakładzie w Tychach i zamierza aktywnie konkurować w tym segmencie. ( ACNielsen IX 2003 )