Pierwsze notowanie obligacji KOFOLA SA po asymilacji serii A2 i A3

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 29.06.2012 r. informujemy, iż decyzja Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA o rozpoczęciu od dnia 3 lipca 2012 notowań 45 925 szt. obligacji oznaczonych pod nazwą skróconą KFL1214 i oznaczone kodem PLHOOP000077 kończy proces asymilacji serii A2 i A3