Optymalizacja produkcji w Grupie Kofola

Optymalizacja produkcji w Grupie Kofola W ramach zamierzonej strategii Grupy, w firmie Hoop Polska Sp. z o.o. wdrożony zostaje proces optymalizacji produkcji, który jest konsekwencją fuzji Kofoli i Hoop. Zarząd Grupy podjął decyzję o wdrożeniu planu optymalizacji i koncentracji produkcji, w celu osiągnięcia wzrostu efektywności.

Proces ten umożliwi realizację celów strategicznych Grupy i długoterminowo osiągnięcie jednej z wiodących pozycji na rynku Europy Środkowo-Wschodniej, zarówno pod kątem zyskowności i efektywności, jak i innowacyjności. Spółka planuje kontynuować rozwój i wzrost swoich kluczowych marek na rynku napojów bezalkoholowych. Obecnie do portfolio Hoop Polska należą m.in.: Hoop Cola, linia napojów owocowych Jupí, syropy Paola, napój dla dzieci Jupík i Jupik Aqua, woda mineralna Arctic oraz napój energetyczny R20. Firma produkuje także napoje należące do grupy private labels – produkowane dla firm zewnętrznych, głównie dużych sieci handlowych. W ramach reorganizacji, zarząd Grupy podjął decyzję o koncentracji produkcji oraz realokacji linii produkcyjnej z Tychów do Kutna i zamknięciu fabryki w Tychach - jednego z ośmiu zakładów należących do Grupy Kofola. W wyniku zamknięcia fabryki Hoop Polska planuje zwolnić 163 osoby. Zwalnianym pracownikom zaproponowana została możliwość relokacji i outplacementu. Zamknięcie zakładu w Tychach pozwoli firmie zmniejszyć wydatki, które obecnie ponoszone są oddzielnie dla dwóch zakładów. Zredukuje to zaangażowanie kapitału w środki trwałe, a zarazem zwiększy elastyczność w zarządzaniu bezpośrednimi kosztami produkcji i przyniesie korzyści płynące z efektu skali. Zmiany umożliwią realizację celów biznesowych spółki. „W trosce o swoich pracowników w Tychach stworzyliśmy dwa specjalne programy: realokacji oraz outplacementu. W ramach programu realokacji Hoop zaproponuje pracownikom m.in. otrzymanie pracy w swojej fabryce w Kutnie. Prowadzimy rozmowy również z fabrykami w regionie w celu znalezienia dla pracowników zatrudnienia. Dodatkowo aby ułatwić osobom zwalnianym znalezienie pracy w regionie, przygotowane zostały szkolenia, zwiększające możliwości na rynku pracy, uczące sposobów poszukiwania pracy, przygotowujące do rozmów kwalifikacyjnych oraz aktywna pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych i doradztwo prawne.” – mówi Vassilen Tzanov, prezes Hoop Polska.