Obligacje KOFOLA S.A. VAR/2018, ISIN CZ00000000351

Spółka KOFOLA SA, z siedzibą w Kutnie, ul Wschodnia 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000134518 jako Emitent poniższych Obligacji:

• Obligacje Kofola S. A. VAR/2018

• Kod ISIN CZ00000000351

• Termin wykupu 2018 rok

ogłasza Oprocentowanie obowiązujące dla drugiego okresu odsetkowego.

Oprocentowanie zostało ustalone zgodnie z Warunkami Emisji.

Drugi Okres Odsetkowy: od 04 października 2014 roku (włącznie) do 04 października 2015 roku (z wyłączeniem)

Oprocentowanie dla pierwszego okresu odsetkowego: 4,6700 % p.a.

Kwota odsetek przypadająca na jedną obligację: CZK 140 100,00

Oprocentowanie obligacji będzie liczone zgodnie z konwencją: rok stanowi 360-dni