HOOP S.A. - zmiany własnościowe w akcjonariacie spółki


Dnia 12 września 2002 dotychczasowi akcjonariusze spółki HOOP S.A. : fundusze Polish PRE IPO Fund oraz Polish PRE IPO LP sprzedały cały pakiet akcji HOOP S.A. tj. 25.000 akcji serii B oraz 20 714 akcji serii C.

Nowymi nabywcami akcji byli: Dariusz Wojdyga - 10 662 akcji serii C, Marek Jutkiewicz - 7 108 akcji serii C oraz HOOP S.A. - 25 000 akcji serii B i 2 944 akcje serii C.

W wyniku transakcji kapitał zakładowy spółki skupiony jest obecnie w rękach trzech akcjonariuszy:

Dariusz Wojdyga 49,36%
Marek Jutkiewicz 32,91%
HOOP S.A. 17,73 %

Po umorzeniu akcji układ właścicielski spółki kształtuje się w proporcji 60 % Dariusz Wojdyga, 40 % Marek Jutkiewicz.

Poprzednia struktura udziałów w HOOP S.A. ( do dnia 12.09.2002 ) kształtowała się w sposób następujący :

Dariusz Wojdyga - 42,6% akcji;
Marek Jutkiewicz - 28,4% akcji;

Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Famco SA (firma należąca do BRE Banku S.A. i szwajcarskiego banku inwestycyjnego Pictet & Cie):

Polish PRE IPO Fund - 21,75% akcji;

Polish PRE IPO LP (należący do EBOR’u) - 7,25% akcji.