HOOP S.A. w drodze na Centralną Tabelę Ofert (CeTO)


Sąd Rejonowy dla miasta St. Warszawy-Sąd Gospodarczy XIX zarejestrował podwyższenie kapitału w drodze emisji akcji serii D spółki HOOP S.A.-czołowego producenta napojów i wody mineralnej w kraju. Jednocześnie trwa procedura zmierzająca do dopuszczenia akcji spółki do notowań na rynku pozagiełdowym CeTO (Centralna Tabela Ofert). HOOP S.A. planuje zakończenie procesu oraz debiut na CeTO w lutym br.

Wcześniej, 30 grudnia 2002 roku Zarząd spółki dokonał przydziału akcji serii D 289 pracownikom spółki: 11.560 (jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji, po 40 akcji każdemu pracownikowi, a 2 (dwóm) dotychczasowym akcjonariuszom 9.446.480 (dziewięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji.

W sumie Zarząd HOOP S.A. dokonał w ramach przeprowadzonej subskrypcji, która odbyła się w grudniu 2002 roku, przydziału 9.446.040 (dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści) akcji serii D, po cenie emisyjnej równej 1 zł. (jeden złoty) skierowanych do 291 osób. Wartość przeprowadzonej emisji wynosiła 9.458.040 (dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści) złotych.