HOOP S.A. rozpoczął proces akwizycji i rozbudowy swojej stuktury produkcyjnej podpisując umowę kupna


Zgodnie z założeniami strategicznymi HOOP S.A. - czołowy producent napojów i wód mineralnych w kraju, zawarł umowę kupna udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych ' Woda Grodziska', w Grodzisku Wielkopolskim. Realizacja przeniesienia własności udziałów na HOOP S.A. uzależniona będzie jednak od spełnienia określonych warunków umowy. Nabycie udziałów sfinansowane zostanie ze środków własnych HOOP S.A.

Zakup zakładu ’’ Woda Grodziska ’’ produkującego wodę mineralną gazowaną i niegazowaną oraz napoje smakowe jest początkiem realizacji procesu akwizycji nowych zakładów produkcyjnych i rozbudowy obecnej struktury produkcyjnej spółki HOOP S.A. Obecnie spółka jest właścicielem zakładów w Tychach oraz Bielsku Podlaskim. Spółka jednocześnie dzierżawi zakład produkcyjny w Iwinach, który zamierza wkrótce przejąć.

"Woda Grodziska", była dotychczas lokalnym producentem wody gazowanej i niegazowanej oraz napojów o nazwie - woda "Grodziska", "Grodziska - Dino COLA, Dino ORANŻADA" o mocy produkcyjnej ok. 14,5 tys. butelek / godz.. Po przejęciu spółki z Grodziska Wielkopolskiego , HOOP S.A. zamierza utrzymać na rynku markę a poprzez dodatkowe inwestycje, wprowadzić jej produkty na rynek krajowy. Strategia ta pozwoliłaby spółce na znaczne zwiększenie swojego udział w rynku wód mineralnych, który obecnie oceniany jest na 4,7 % ( woda Artcitc ) oraz napojów smakowych.

Wydajność linii produkcyjnych HOOP S.A. przekroczyła poziom 100 tys. butelek na godzinę. ’’ Nowe akwizycje oraz inwestycje w obecne zakłady produkcyjne pozwolą HOOP S.A. na zwiększenie mocy produkcyjnych o ok. 50 % ’’ - podkreśla Marek Jutkiewicz, Wiceprezes Zarządu HOOP S.A.

Przejęcie spółki ’’ Woda Grodziska ’’ pozwoliłoby HOOP S.A. na zbudowanie przyczółka produkcyjnego do realizacji planów ekspansji na rynek niemiecki. ’’ Z zamiarem takim Zarząd spółki nosił się już od ponad roku, jednak odległość zakładów produkcyjnych była elementem utrudniającym podjęcie ostatecznej decyzji. Oprócz rynku niemieckiego prowadzimy również wstępne rozmowy w sprawie ewentualnego przejęcia rozlewni wód na Słowacji. ’’ - wyjaśnia M.Jutkiewicz.

HOOP S.A. posiada obecnie 11% udziału w rynku napojów gazowanych, ok. 22% w rynku napojów niegazowanych i 4,7% w rynku wody mineralnej ( dane: ACNielsen Polska ).

W 2001 roku spółka zanotowała zysk netto na poziomie 12,81 mln PLN przy przychodach wynoszących 330 776 tys. PLN. W pierwszym półroczu br. spółka zanotowała zysk na