HOOP S.A. powiększa udział w rynku napojów i wód mineralnych


Agresywna polityka marketingowa powiązana z inwestycjami w rozwój linii produkcyjnych oraz sieci dystrybucji pozwoliły firmie HOOP S.A. na osiągnięcie wyraźnego wzrostu udziału w rynku napojów gazowanych, niegazowanych i wód mineralnych.

W ciągu ostatnich czterech lat udział HOOP S.A. w rynku napojów gazowanych wzrósł z 3,8 do 11%. W segmencie Coli o wielkości rynku szacowanym na 500 mln litrów rocznie, HOOP Cola uzyskał 10%, zaś w segmencie napojów Orange szacowanym na 215 mln litrów rocznie udział HOOP Premium Orange wynosi ok. 14%.

Udział HOOP S.A. w rynku napojów niegazowanych wzrósł w analogicznym okresie z 12 do 21,6%, a w rynku wody mineralnej z 0,9 w 2001 r. do 4,7% w czerwcu 2002 r. Tym samym spółka stała się najszybciej rozwijającym się producentem napojów i wód na polskim rynku.

W 2001 roku spółka zanotowała zysk netto na poziomie 12,81 mln zł przy przychodach wynoszących 330 776 tys.zł . W pierwszym półroczu br. spółka zanotowała zysk na poziomie 11,71 mln zł przy przychodach 183 251 tys.zł. Prognozy spółki zakładają znaczny, niemal dwukrotny wzrost zysku na koniec 2002 roku w porównaniu z rokiem poprzednim.