Grupa Kofola – skonsolidowane wyniki finansowe za rok 2011

Mimo rekordowo drogich surowców, agresywnych działań konkurencji oraz niesprzyjającej pogody w lecie, Grupa Kofola wypracowała w 2011 roku skorygowany skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 27,2 mln PLN, co oznacza wzrost o 92% w stosunku do 2010 roku. Skorygowana EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i skorygowany o wpływ zdarzeń jednorazowych) wyniosła 135,7 miliona PLN.

Rok 2011 okazał się dla Grupy Kofola jeszcze trudniejszy niż poprzedni. Ceny surowców do produkcji napojów osiągnęły swoje kilkuletnie maksima, na co nałożyły się nagłe wzrosty kursu euro do złotego w drugiej połowie roku, agresywne promocje cenowe konkurentów, starających się zachować udziały rynkowe, drożejące paliwa zwiększające koszty transportu, a w Rosji tradycyjnie, jak co roku, podwyżki podatku akcyzowego od napojów alkoholowych. Co więcej, lipiec i połowa sierpnia, tradycyjny czas żniw dla branży, okazały się wyjątkowo chłodne i deszczowe.

Mimo niekorzystnych czynników, udało się nam zwiększyć przychody
o blisko 5% w porównaniu do roku 2010. W reakcji na bardzo drogie surowce, w całej Grupie, wprowadziliśmy od początku 2011 roku program oszczędnościowy, dzięki któremu udało się po części skompensować wpływ drożejących surowców. Skoncentrowaliśmy się na ograniczeniu kosztów stałych. Poszukiwaliśmy również alternatywnych dostawców surowców, zmienialiśmy etykiety i butelki, oszczędzając w obszarach, które pozwalały ograniczyć koszty, bez wpływu na jakość produktu dla konsumenta. W ciągu roku udało nam się oszczędzić 36,3mln PLN w kosztach sprzedaży oraz 11,4m PLN w kosztach ogólnego zarządu. Poza wdrożeniem programu oszczędnościowego, staraliśmy się też przerzucić na klientów drogie surowce, jednak podwyżki przebiegały wolniej i w mniejszej skali niż zakładaliśmy - powiedział Jannis Samaras – Prezes i większościowy akcjonariusz Kofola S.A. – Mimo trudności, Kofola wybiega naprzód, to nasza recepta na spowolnienie rynkowe.

W kwietniu Grupa Kofola nabyła firmę Pinelli spol. s r.o., producenta najstarszego na rynku czeskim napoju energetycznego Semtex. We wrześniu uruchomiono linię
w technologii HotFill, a do końca roku wprowadzono szereg nowości, m.in. całą gamę syropów, herbaty mrożone Pickwick Ice Tea, Jupik Smoothie oraz napoje z kawałkami Aloe Vera. Poza produktami z nowej linii, wprowadzono wody smakowe Rajec „brzoza” i „stokrotka”, syropy Paola o smakach letnich (cytryna, pomarańcza i brzoskwinia), Kofolę wiśniową, ekstra ziołową i wersję w puszce. Na Słowacji pojawiła się nowa odmiana Vinei „Rose”. Reaktywowana Woda Grodziska została dobrze przyjęta przez klientów w Polsce. W Rosji wprowadzono smakowe odmiany wody Artcic Fito i Fresh.

Na zaraportowany skonsolidowany wynik 2011 roku miały wpływ koszty restrukturyzacji w kwocie 3,3 mln PLN w Czechach i Słowacji, wynikające
z połączenia zespołów działających na tych rynkach i związaną redukcją zatrudnienia. Poza oszczędnościami operacja miała na celu uproszczenie struktur i przyspieszenie procesu podejmowania decyzji.

Kofola kontynuowała porządkowanie w ramach Grupy. W styczniu 2011 zakończył się proces likwidacji Klimo s.r.o., a w maju i czerwcu nastąpiła sprzedaż majątku PCD i wygaszenie jej działalności.

Przed nami rok 2012, który będzie co najmniej tak trudny, jak rok miniony.
W dalszym ciągu przyjdzie się nam mierzyć z wysokimi cenami surowców (cukru, opakowań, koncentratów owocowych) i paliw, co przełoży się na wyższe ceny produktów w sklepach. Konsekwentnie będziemy zwiększać naszą obecność
w gastronomii, wprowadzając kolejne nowości czy podnosząc wydajność produkcji. - mówi Jannis Samaras, Prezes i większościowy akcjonariusz Grupy Kofola