Grupa Kofola – skonsolidowane wyniki finansowe za rok 2010

Mimo trudnych warunków rynkowych (utrzymywaniu się wysokiego bezrobocia, agresywnych promocjach konkurentów, wzrostowi cen głównych surowców) oraz niesprzyjającej pogody Grupa Kofola wypracowała w 2010 roku skorygowany skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 12,6 mln PLN. Skorygowana EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację, skorygowany o wpływ zdarzeń jednorazowych) wyniosła 114,3 miliona PLN

Rok 2010 okazał się trudny dla Grupy Kofola, przede wszystkim z powodu niekorzystnych warunków pogodowych – ciężka i długa zima, obfite opady śniegu i silne mrozy nie zachęcały do wychodzenia z domu i konsumpcji, a dodatkowo utrudniały transport napojów. Sytuację pogorszyły również powodzie, które wiosną nawiedziły tereny Czech, Polski i Słowacji. W Rosji od stycznia br. wprowadzony został zakaz reklamy alkoholu i podniesiona została akcyza na alkohol, a w drugiej połowie roku doszedł zakaz sprzedaży po godzinie 22. Trudny rynek zaktywizował konkurentów, którzy stosowali agresywne promocje cenowe, głównie w segmencie coli i wody.

Wszystkie te czynniki znacząco wpłynęły na spadek sprzedaży produktów Grupy Kofola, co przy poczynionych inwestycjach w działy sprzedaży we wszystkich krajach oraz zwiększonych kosztach logistyki, związanych
z uruchomioną w końcówce 2009 roku dystrybucją bezpośrednią, spowodowało spadek skonsolidowanego zysku netto w roku 2010.

Na zaraportowany skonsolidowany wynik 2010 roku (skonsolidowana strata netto 28,6 mln złotych) wpływ miały zdarzenia jednorazowe w kwocie 43,2 mln PLN. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji wartości posiadanych marek podjęliśmy decyzję o dokonaniu korekty wartości bilansowej niektórych marek w kwocie 33,9 miliona złotych. Dodatkowo obniżyliśmy wartość bilansową nieużywanych aktywów produkcyjnych o 6,4 miliona złotych oraz utworzyliśmy rezerwę na restrukturyzację Hoopa w wysokości 2,9 miliona złotych. – wyjaśnia Jannis Samaras, Prezes i większościowy akcjonariusz Grupy Kofola.

W roku 2010 pomimo rosnących cen surowców, dzięki poprawie miksu produktów oraz optymalizacji produkcji udało się zachować rentowność sprzedaży. Odnieśliśmy sukcesy w obniżaniu kosztów ogólnego zarządu o 3,9 mln PLN, koszty finansowe netto o 18,9 mln PLN) obniżyliśmy zadłużenie netto o 46,2 mln PLN, uwolniliśmy 26,9 mln PLN kapitału obrotowego.

Wprowadziliśmy szereg innowacyjnych nowości, z których wiele odniosło znaczący sukces w Czechach i na Słowacji, m.in..: wody smakowe Rajec “tajemnice drzew”, woda Rajec z tlenem, Orangina produkowana na licencji Orangina Schweppes International.

Przed nami rok 2011, który na pewno nie będzie łatwy. W dalszym ciągu przyjdzie się nam mierzyć z wysokimi cenami surowców do produkcji (cukru, opakowań, koncentratów owocowych) i paliw, co przełoży się na wyższe ceny produktów w sklepach. Konsekwentnie pracować będziemy nad zwiększeniem naszej obecności w kanale gastronomicznym, podnoszeniem wydajności produkcji, obniżeniem kosztów sprzedaży i logistyki, redukcją kosztów ogólnego zarządu a także poprawą wykorzystania kapitału obrotowego - mówi Jannis Samaras, Prezes i większościowy akcjonariusz Grupy Kofola

Więcej informacji udziela Dział Relacji Inwestorskich:

Martin Pisklak (w językach: polskim, czeskim lub angielskim)
+420 725 494 474
[email protected]