Grupa Kofola – skonsolidowane wyniki finansowe za 2012 rok

W całym 2012 roku udało się Grupie Kofola powiększyć przychody ze sprzedaży o 42,4 mln złotych (tj. 4,3%), zwłaszcza na najbardziej rentownych rynkach słowackim i czeskim (odpowiednio o 14,0% i 4,6% licząc w walutach lokalnych), pomimo spadków notowanych na obydwu rynkach. Cieszy odwrócenie spadkowego trendu sprzedaży w Republice Czeskiej z poprzedniego roku. Na pozostałych rynkach też odnotowaliśmy wzrost przychodów. W Rosji znaczące wzrosty sprzedaży (głównie wody i napojów dziecięcych) udało się uzyskać dzięki wejściu do federalnych sieci handlowych.

W związku z koncentracją Kofoli na rynkach Środkowej Europy i wygaśnięciem porozumienia akcjonariuszy dotyczącego wyboru Dyrektora Generalnego OOO Megapack, Zarząd Spółki podjął decyzję o zaprzestaniu, począwszy od 2013 roku, konsolidacji Grupy Megapack metodą pełną. Konsekwencją tego kroku było wycofanie z pełnej konsolidacji Grupy Megapack, już na koniec 2012 roku.

Na wszystkich rynkach, w odpowiedzi na utrzymujące się drogie surowce, poszczególne spółki zmuszone były podnieść ceny napojów, jednak zarówno skala, jak i tempo wprowadzania podwyżek, było mniejsze niż zakładaliśmy, co przełożyło się na nieco niższą niż przed rokiem marżę brutto ze sprzedaży. Dzięki dużym cięciom w kosztach stałych wprowadzonych w 2011 roku oraz dalszej optymalizacji kosztowej (w tym głównie w obszarze logistyki) poprawiliśmy zysk operacyjny o 8,5% - powiedział Jannis Samaras – Prezes Zarządu i większościowy akcjonariusz Kofola S.A.

Wzrost przychodów na tak konkurencyjnym rynku udało się osiągnąć w znacznej mierze dzięki nowościom, których w 2012 roku Kofola wprowadziła wyjątkowo wiele. Dzięki uruchomionej w poprzednim roku linii do gorącego rozlewu, Grupa była w stanie zaoferować pełną gamę syropów Jupi bez konserwantów, nowe napoje Jupik (również bez konserwantów), herbaty mrożone Pickwick Ice Tea oraz inne napoje. Kolejnym krokiem do zwiększenia udziału zdrowych napojów w przychodach, był zakup - na początku grudnia 2012 roku - sieci barów sokowych, działających na rynku czeskim i słowackim pod marką UGO. Stanowić one będą dodatkową platformę do sprzedaży nowych napojów warzywnych w butelkach. Dobrze zostały przyjęte nasze dotychczasowe produkty, zaoferowane w puszkach o pojemności 0,25 litra. To po cześci zasługa zakupionej, wraz z przejęciem spółki Pinelli, linii do puszkowania napojów.

Dzięki poprawie wyniku finansowego oraz niskim nakładom inwestycyjnym, udało się Grupie Kofola obniżyć poziom kredytów i leasingów o przeszło 70 mln złotych, dzięki czemu zadłużenie Grupy netto (257,7 mln złotych), liczone jako wielokrotność skonsolidowanej skorygowanej EBITDA, spadło poniżej wskaźnika 2,0. Inwestycje w ostatnim roku koncentrowały się na poprawie obsługi segmentu HoReCa (lodówki, nalewaki, nowe 20-litrowe KEGi oraz nagrzewacze do napojów Natelo), uelastycznieniu produkcji w zakładach oraz ukończeniu inwestycji w oprzyrządowanie linii do gorącego rozlewu. Dokończona została również inwestycja w Rosji w linię do produkcji napojów w szklanych opakowaniach.

W roku 2012 Kofola kontynuowała upraszczanie Grupy kapitałowej. W sierpniu zakończył się proces likwidacji spółki na Węgrzech, a z końcem grudnia doszło do połączenia spółek Kofola Sp. z o.o. z jej matką, tj. Kofola Ceskoslovensko a.s.

W ramach działań CSR (Corporate Social Responsibility) udało się nam zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko naturalne, dzięki obniżeniu gramatury większości stosowanych butelek PET.

Kolejny rok będzie stać pod znakiem zwiększania przychodów z zakupionej w 2011 roku marki Semtex, z wprowadzonych w 2012 roku nowości, w tym nowych marek UGO i Natelo. Liczymy, że uda się kontynuować wzrost przychodów, pomimo niekorzystnego otoczenia makroekonomicznego. W dalszym ciągu będziemy starać się dostosowywać ceny produktów do cen surowców do produkcji oraz poszukiwać możliwości optymalizacji procesów.