Grupa Kofola – skonsolidowane wyniki finansowe uzyskane w trzecim kwartale 2013 roku

Trzeci kwartał, mimo niesprzyjających warunków otoczenia gospodarczego, okazał się dobry dla Grupy Kofola. Przy nieznacznie niższych niż przed rokiem przychodach (o -1,8%), Grupie udało się poprawić skorygowany zysk operacyjny o 5,5%, a skorygowany zysk netto o prawie 2%.

Wynikom Grupy sprzyjała pogoda, jednak spowolnienie ekonomiczne przełożyło się na agresywne promocje cenowe na rynku oraz większy udział przychodów ze sprzedaży marek własnych niż przed rokiem, co nie pozostało bez wpływu na przychody oraz marżę brutto ze sprzedaży. Dzięki wdrażanym nowościom w małych formatach, zwiększeniu sprzedaży na stacjach benzynowych w Czechach oraz powolnym obniżkom cen surowców (za wyjątkiem białego cukru), udało się wyhamować dynamikę spadku marży brutto ze sprzedaży (obniżyła się jedynie o 1,4 punktu procentowego w stosunku od 3 kw. 2012) w porównaniu do spadku o 3,9 punktu procentowego w pierwszym półroczu 2013 roku, w zestawieniu z pierwszym półroczem 2012 roku.

W ostatnim kwartale udało się uzyskać dalsze oszczędności w kosztach sprzedaży (głównie dzięki optymalizacji procesów logistycznych), a także w kosztach ogólnego zarządu – łącznie o 8,3 mln złotych. Wyhamowanie dynamiki spadku marży brutto ze sprzedaży w połączeniu
z uzyskanymi oszczędnościami pozwoliło na poprawę skorygowanego zysku operacyjnego
o 5,5% do 43,3 mln złotych w porównaniu z trzecim kwartałem 2012 roku.

W dalszym ciągu dobrze sprzedawały się syropy (efekt poszukiwania oszczędności przez gospodarstwa domowe) oraz wody (z uwagi na słoneczne lato i przejęcie dystrybucji
w Czechach i na Słowacji luksusowych wód Evian i Badoit).

Dzięki dalszej poprawie w zarządzaniu kapitałem obrotowym, niskim nakładom inwestycyjnym, otrzymanej z Grupy Megapack dywidendy w kwocie 9,0 mln złotych oraz sprzedaży zbędnego majątku (głównie zakładu Hoop Polska w Tychach), w ciągu ostatnich 12-tu miesięcy udało się Grupie obniżyć zadłużenie netto aż o 54 mln złotych, do poziomu 204 mln złotych. Po raz pierwszy od połączenia Grupy Kofola z Hoopem w Polsce w roku 2008, skonsolidowane zadłużenie netto zeszło poniżej poziomu 1,7-krotności rocznej skorygowanej EBITDA (w porównaniu do 2,0X przed rokiem).

Lepszy niż przed rokiem trzeci kwartał, pozwolił na częściowe odrobienie słabego pierwszego kwartału br. Po dziewięciu miesiącach skonsolidowane przychody wyniosły 778 mln złotych i były o 2% niższe niż przed rokiem. Zaraportowany zysk operacyjny wyniósł 52,1 mln złotych wobec 55,2 mln złotych przed rokiem, a zaraportowany zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 31,8 mln złotych wobec 30,5 mln złotych przed rokiem.

Na wyniki trzech kwartałów 2013 roku wpływ miały zdarzenia jednorazowe, tj. sprzedaż udziałów w Santa Trans s.r.o na Słowacji (2,0 mln złotych przychodów finansowych) oraz zysk ze sprzedaży nieużywanych środków trwałych (łącznie 3,1 mln złotych).

Skorygowany zysk operacyjny za pierwsze trzy kwartały 2013 roku wyniósł 49,0 mln złotych, wobec 56,5 mln złotych przed rokiem, a skorygowany zysk netto z działalności kontynuowanej w zakończonych dziewięciu miesiącach, wyniósł 26,7 mln złotych, wobec 31,7 mln złotych przed rokiem.

W okresie trzech kwartałów Grupa Kofola wypracowała 32,1 mln złotych dodatnich przepływów finansowych, wobec minus 12,5 mln złotych przed rokiem (zmiana o +44,6 mln złotych.