Asymilacja obligacji Kofola SA serii A2 i A3

KOFOLA wystąpiła z wnioskiem o asymilację obligacji serii A2 i A3, gdyż obie serie począwszy od 21 czerwca 2012 miały identyczne okresy odsetkowe i oprocentowanie.

W wyniku asymilacji 45.925 szt. obligacji na okaziciela będzie oznaczonych jednym kodem PLHOOP000077 (zamiast dotychczasowych dwóch PLHOOP000077 i PLHOOP000085).

Przyczyni się to do poprawienia atrakcyjności oferty i obniży koszty związane z obrotem obligacjami.

Kolejnym etapem procesu asymilacji będzie wyznaczenie przez GPW i BondSpot pierwszego notowania obligacji oznaczonych jednym kodem PLHOOP000077.